Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Meld dit dan binnen 5 dagen voor uw vertrek bij de gemeente.

Online verhuizing naar het buitenland doorgeven

De gemeente geeft uw verhuizing naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties.

Let op: de uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen.

Aangifte van vertrek uit Nederland

U geeft uw verhuizing online, schriftelijk of aan de balie door.

Let op: Vertrekken niet alle bewoners van een adres naar het buitenland? Dan moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente.

Aan de balie

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. U kunt ook een afspraak maken via tel. 0118 67 50 00.

U neemt mee:

Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

U kunt een ander machtigen om uw verhuisaangifte te doen. Deze persoon neemt dan het volgende mee:

  • Zijn/haar geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument);
  • Een door u ingevuld en ondertekend machtigingsformulier;
  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument) of een kopie daarvan;
  • Staat de persoon onder curatele? Neem dan ook een bewijs van de curator mee.

Schriftelijk

U stuurt het ondertekend aangifteformulier (pdf, 10 kB)link naar pdf bestand en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

De verhuisaangifte kan worden gedaan door:

  • iedereen van 16 jaar en ouder;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Als meerdere mensen emigreren, kan de verhuisaangifte gedaan worden door:

  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders.

Bewijs van uitschrijving

Als u dit nodig heeft, kunt u een bewijs van uitschrijving aanvragen. Op dit bewijs staat uw vertrek naar het buitenland vermeld. Daarvoor moet u betalen.

Vertrekt u vanuit Nederland naar de landen Curaçao, Sint Maarten of Aruba of de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Dan is een bewijs van uitschrijving verplicht. 

Verklaring van voorgenomen vertrek

U kunt ook een verklaring van voorgenomen vertrek aanvragen. Deze verklaring is meestal nodig voor douanedoeleinden (in- en uitklaring van goederen). De verklaring is gratis.