De wijk ’t Zand ligt ten zuidwesten van het centrum van Middelburg. Het grondgebied van ’t Zand hoort eerst bij de gemeente Koudekerke, maar sinds 1941 bij de gemeente Middelburg.

De Stromenwijk is eind jaren ’50 ontwikkeld. De wijk bevindt zich ten zuidwesten van het centrum van Middelburg. De eerste huizen worden gebouwd aan de Braakmanstraat en de Westerscheldestraat. Het zijn portiekwoningen, ontworpen door P. Götzen. Verder komen er één- gezins- en duplexwoningen, voornamelijk in de sociale sector. Vanaf het begin is er aandacht voor voorzieningen in de wijk. In de Maasstraat komt al in 1959 een winkelcentrum. Ook wordt er een aantal scholen gebouwd: een christelijke lagere school aan de Oosterscheldestraat / Mastgatstraat, een openbare aan de Piet Heinstraat en de Christelijke Kweekschool aan de Keetenstraat. Er is ook  een speeltuin waar Wijkvereniging ’t Zand het beheer over heeft. In 1972 wordt de eerste paal geslagen voor verdere uitbreiding van de Stromenwijk: de Grevelingenstraat en de straten daaromheen.

Met de herstructurering van de Stromenwijk zorgt de gemeente ervoor dat de wijk niet achterop raakt bij nieuwe wijken als de Veersepoort en Mortiere. De Stromenwijk heeft een brede school (De Stroming). Er zijn nieuwe (zorg)woningen en een nieuw winkelcentrum is gebouwd. Momenteel is de aangrenzende wijk Rittenburg(externe link) volop in ontwikkeling.

Contactgegevens

Eduard Smit, wijkwethouder
Telefoonnummer algemeen 0118 67 50 00

Haika Nanninga
Tel. 0118 67 57 19
h.nanninga@middelburg.nl

Wijkteam: wijkteam@zandstromenwijk.nl

Meer informatie