De gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan een aanvrager moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. De gemeente bepaalt dan ook of een aanvrager in aanmerking komt voor een Starterslening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Voorwaarden

De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Voor wie is de lening?

  • De aanvrager heeft op het moment van de aanvraag minimaal een leeftijd van 18 jaar en maximaal een leeftijd van 34 jaar. In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor beide aanvragers.
  • De aanvrager bewoont één jaar zelfstandig een huurwoning of is minimaal één jaar inwonend of bewoont minder dan één jaar zelfstandig een huurwoning en is in de daaraan voorafgaande periode minimaal één jaar inwonend geweest.
  • De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.
  • De starterslening is niet van toepassing indien de aanvrager een woning wil kopen met een korting op de aankoopprijs, bijvoorbeeld via de Je Stek regeling van Woongoed.

Wat zijn de condities van de lening?

  • De koopsom van de woning mag niet hoger zijn dan € 170.000. De maximale lening bedraagt 20% van de koopsom en draagt dus maximaal € 34.000.
  • Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.
  • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten.

Aanvraag

De starterslening kan worden aangevraagd bij de gemeente Middelburg. U kunt contact opnemen met Marleen de Voogd van de afdeling Leefomgeving via m.de.voogd@middelburg.nl of (0118) 67 56 82 voor het maken van een afspraak. Als de gemeente akkoord is met de aanvraag kunt u digitaal een aanvraag voor een staterslening indienen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Meer informatie over de starterslening is te vinden op de website van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.