De Starterslening is een bijzondere hypothecaire lening om uw eerste woning aan te schaffen. De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

De gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan een aanvrager moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. De gemeente bepaalt dan ook of een aanvrager in aanmerking komt voor een Starterslening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Voor wie is de lening?

 • De aanvrager heeft op het moment van de aanvraag minimaal een leeftijd van 18 jaar en maximaal een leeftijd van 34 jaar. In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor beide aanvragers.
 • De aanvrager:
  • Woont minimaal één jaar in een zelfstandige huurwoning óf
  • Woont minimaal één jaar bij iemand in  (Inwonend geldt ook voor de woning van de ouders) óf
  • Woont minder dan een jaar in een zelfstandige huurwoning én heeft in de periode daarvoor minimaal een jaar bij iemand ingewoond.
 • De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.
 • De starterslening is niet van toepassing indien de aanvrager een woning wil kopen met een korting op de aankoopprijs, bijvoorbeeld via de Je Stek regeling van Woongoed.

Wat zijn de condities van de lening?

 • De koopsom van de woning mag in 2022 niet hoger zijn dan € 230.750. De maximale lening is 20% van de koopsom en bedraagt nooit meer dan € 40.000.
 • Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten.

Aanvraag Starterslening

De starterslening kan worden aangevraagd bij de gemeente Middelburg. U kunt contact opnemen met Marleen de Voogd van de afdeling Leefomgeving via m.de.voogd@middelburg.nl of 0118 67 56 82 voor het maken van een afspraak. Als de gemeente akkoord is met de aanvraag kunt u digitaal een aanvraag voor een Starterslening indienen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Meer informatie over de starterslening is te vinden op de website van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten(externe link).