Speciale regelingen en kwijtschelding

Door omstandigheden kan het voorkomen dat u meer restafval heeft dan gemiddeld. Denk aan het hebben van medisch afval of jonge kinderen die nog gebruik maken van luiers.
Er zijn binnen de gemeente Middelburg een aantal regelingen waar u in dat geval gebruik van kunt maken.

Luiers

Jonge gezinnen hebben vaak meer restafval door het gebruik van luiers. Heeft u kinderen onder de 4 jaar, dan kunt u uw restafval een aantal keer extra per jaar gratis storten.

 • 2 ledigingen restafval in een rolcontainer van 240 liter
 • 3 ledigingen restafval in een rolcontainer van 140 liter
 • 12 stortingen restafval in een (ondergrondse) verzamelcontainer

De regeling is per kind, dus heeft u meerdere kinderen tot en met 3 jaar, dan kunt u het aantal keer kosteloos storten/ledigen keer het aantal kinderen doen.

Om gebruik te maken van deze regeling hoeft u niets te doen. We kijken op 1 januari 2024 naar de kinderen tot en met drie jaar en de verrekening vindt automatisch plaats bij uw aanslag in 2025.

Medisch afval

Heeft u veel medisch afval? U kunt de gemeente vragen of u in aanmerking komt voor de regeling medisch huishoudelijk afval.

Bij de regeling medisch huishoudelijk afval kan er onbeperkt restafval worden aangeboden tegen een gemiddeld vastgesteld bedrag bovenop het vast tarief.

Er is kwijtschelding vanaf:

 • 10 ledigingen van de restafval container 240 liter;
 • 17 ledigingen in de restafval container 140 liter of
 • 60 inworpen in de verzamelcontainer restafval.

Hierdoor bent u niet duurder uit dan een gemiddeld huishouden.

Met medisch huishoudelijk afval bedoelen wij bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Medicijnen en naalden horen niet bij het restafval; deze levert u in bij uw apotheek.

Aanvraag regeling medisch huishoudelijk afval

U kunt de gemeente vragen of u in aanmerking komt voor de regeling medisch huishoudelijk afval. U stuurt bewijsstukken mee. Denk aan aankoopnota’s van de apotheek of een kopie van een machtiging van de zorgverzekering.

U dient een aanvraag in via info@middelburg.nl of Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

In de aanvraag zet u:

 • Dat u een verzoek doet voor een regeling medisch huishoudelijk afval
 • De reden van uw verzoek in het kort
 • Uw adres
 • Welke bewijsstukken u meestuurt
 • Uw telefoonnummer voor als we nog vragen hebben

Kwijtschelding

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Op de website van Sabewa Zeeland staat meer informatie over kwijtschelding en vindt u antwoorden op vragen als:

 • hoe vraag ik kwijtschelding aan?
 • kan iedereen kwijtschelding krijgen?
 • tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt kwijtschelding krijgen voor:

 1. 10 ledigingen per jaar van een 240 liter restcontainer, of
 2. 17 ledigingen per jaar van een 140 liter restcontainer, of
 3. 60 openingen per jaar van een ondergrondse container.

Gooit u vaker dan dat afval weg? Dan betaalt u voor de extra keren wel zelf. Voor die extra keren krijgt u dan een aanslag voor het variabel tarief.