Voor het uitvoeren van werk of dienstverlening waarvoor ter plaatse het gebruik van een voertuig noodzakelijk is, kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Servicevergunning aanvragen

U kunt met deze servicevergunning in of buiten de parkeervakken parkeren.

Vinden deze werkzaamheden plaats binnen het kernwinkelgebied (camera handhaving) dan dient u hiervoor apart toestemming aan te vragen via Ontheffingen berijden kernwinkelgebied.

Voorwaarden servicevergunning

  • Het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van het bedrijf staan, dan wel van de directeur zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of van de bedrijfsleider blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf;
  • Als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van het bedrijf, de directeur of de bedrijfsleider staat omdat er sprake is van een huur- of lease- of bedrijfsvoertuig, moet een werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van het bedrijf.

Kosten servicevergunning

  • De kosten van een servicevergunning bedragen in 2024 € 13,50 per dag. Duren de werkzaamheden bijvoorbeeld vier dagen, dan betaalt u voor die vergunning in totaal 4 x € 13,50.
  • De kosten voor een jaarvergunning bedraagt € 755,50. De vergunning is een kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december.

Aanvraag servicevergunning

Regel de servicevergunning via het parkeerloket. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via parkeerbeheer@middelburg.nl of tel. 0118 67 50 00.

Bent u niet in bezit van e-herkenning, dan kunt u vragen om een eenmalige resetcode. Na activering logt u in met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Digitale vergunning in plaats van papier

Nadat u de servicevergunning(en) betaald heeft, is uw nieuwe en digitale vergunning meteen actief. U hoeft geen vignet meer in de auto te leggen. U ontvangt dus geen papieren vergunning meer om achter de voorruit van uw auto te plaatsen. Onze medewerkers controleren straks alle auto’s op kenteken.