Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Het voorkomen van verzuim is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, ouders/verzorgers en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).

Verzuim kan worden gemeld door gebruik te maken van het formulier op de website lereninzeeland.nl.