Bekijk het organisatieschema en organogram van gemeente Middelburg en lees meer over onze missie en samenwerkingsverbanden.

Middelburg is de hoofdstad van Zeeland en telt 50.000 inwoners. Samen met de gemeenten Vlissingen en Veere vormt Middelburg het gebied Walcheren.

Missie

Middelburg moet een aansprekende stad zijn voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers. Die ruimte schept voor leven, werken en leren in een sfeer die past bij haar historie met de dynamiek die gericht is op de toekomst. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 10 afdelingen waarvan er 9 op ons stadskantoor gehuisvest zijn en 1 op onze buitenlocatie aan de Waldammeweg. Ongeveer 450 ambtenaren zijn dagelijks bezig om de missie uit te voeren.

Samenwerking

Vanuit ons stadskantoor worden de belastingtaken voor zowel Vlissingen, Schouwen-Duiveland, Veere en Middelburg gedaan. Ook op het gebied van ICT werkt Middelburg samen met Vlissingen. Andere voorbeelden van intergemeentelijke samenwerking zijn de Walcherse leerplichtambtenaren, de Walcherse Archeologische dienst en de Walcherse Landmeetkundige dienst.

Organisatieschema

Het organogram van gemeente Middelburg in tekst en beeld.

Lees meer over de verschillende afdelingen van gemeente Middelburg.

Directie

Algemeen directeur / gemeentesecretaris: Aart van den Brink

Afdelingshoofden

  • Afdelingshoofd Bedrijfsvoering: Nathalie de Groot-Bouter
  • Afdelingshoofd Facilitaire zaken: Astrid Faassen
  • Afdelingshoofd Wijk en bestuur: Willem van Kooten
  • Afdelingshoofd Publiekszaken: Marco Dieleman
  • Afdelingshoofd Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland: Ron Kodde
  • Afdelingshoofd Toegang in Middelburg: Yoeba Dresen
  • Afdelingshoofd Samenleving: Mirjam Wisse-Roelse
  • Afdelingshoofd Stadsbeheer: Ruud Haaze
  • Afdelingshoofd Vergunningverlening en handhaving: Marco Caris
  • Afdelingshoofd Leefomgeving: Stephan Hageman

Griffie

Raadsgriffier: Alex Rijpert