Onderhoud bestrating en klimaatmaatregelen Duunmede

De bestrating in Duunmede is toe aan groot onderhoud. Aannemingsbedrijf Jac Ton voert het werk uit en is gestart op maandag 4 maart 2024.

In 2023 hebben we samen met de aanwonenden een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van Duunmede. Het vastgestelde definitieve ontwerp is onderaan deze pagina te downloaden.

De aannemer verstuurt regelmatig een nieuwsbrief over de uitvoering van de werkzaamheden. Deze zijn onderaan deze pagina te lezen.

Planning en fasering

Onderaan deze pagina is de planning- en faseringstekening te downloaden. De volgorde van de werkzaamheden (fase 1 tot en met 6) staat vast. De doorlooptijden zijn een inschatting, verschillende oorzaken gaan er waarschijnlijk voor zorgen dat we hiervan afwijken.

 • Fase 1: Gestuurde boring, riolering met sleufbekisting en verharding, 4 maart tot en met 5 april
 • Fase 2: Riolering en verharding, 2 april tot en met 26 april
 • Fase 3: Riolering en verharding,  22 april tot en met 17 mei
 • Fase 4: Riolering en verharding, 13 mei tot en met 7 juni
 • Fase 5A: Riolering, 3 juni tot en met 21 juni
 • Fase 5A en 5B: Verharding, 17 juni tot en met 5 juli
 • Fase 6: Riolering, verharding en halfverharding, 8 juli tot en met 19 juli

Voor en in de periode dat we voor de woningen of garages gaan werken krijgen de aanwonenden regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang en bijzonderheden. In deze nieuwsbrieven staat ook de actuele planning van het project. De nieuwsbrieven kunt u onderaan deze pagina lezen.

Bereikbaarheid en parkeren

We sluiten de rijbaan en parkeervakken per fase af. Als we in de fase voor uw woning of garage aan het werk zijn, is deze de meeste tijd alleen te voet bereikbaar. U moet uw auto ergens anders in Duunmede of een andere straat parkeren.

We houden deze periode zo kort mogelijk. Omdat het in de normale situatie al druk is met parkeren, maken we tegenover Duunmede 46 tot 50 extra parkeerruimte. We haalden in maart de beplanting alvast weg en maken vijf tijdelijke parkeerplaatsen.

Wat vragen we aan u?

 • Uw auto niet op de rijbaan te parkeren maar alleen in de parkeervakken. Dit zodat het bouwverkeer altijd Duunmede in en uit kan rijden.
 • Het op tijd wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden;
 • Uw afvalcontainer op die manier aan de weg te zetten dat de vuilnisauto deze kan legen. Als het nodig is kan de aannemer u helpen;
 • Vragen en/of opmerkingen aan ons te laten weten.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Melvin Poppe van gemeente Middelburg. Hij is bereikbaar via 0118 67 51 69 of m.poppe@middelburg.nl.

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden herinrichting Duunmede 15 juli 2024

Geachte bewoner,

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief voor de bouwvakantie. Morgen, dinsdag 16 juli, halen we de bestrating in de splitsing voor Duunmede 38 eruit. De rijbaan en parkeerplaatsen in fase 5 (Duunmede 40 t/m 74) en de zojuist genoemden splitsing gaan komende vrijdag 19 juli weer open. Vanaf dan zijn we drie weken met vakantie.

Vervolg

Op maandag 12 augustus gaan we verder met de werkzaamheden. We halen de bestrating eruit in fase 6 (Duunmede 38 tot de Dauwendaelselaan). We zijn ongeveer drie weken bezig. Parkeren op dit deel is vanaf maandag 24 augustus 7:30 uur niet meer mogelijk. We vragen u om uw auto op tijd ergens anders te parkeren.

Het voetpad langs de Dauwendaelselaan knappen we op in september. De precieze periode hangt af van de beschikbaarheid van een machine die we nodig hebben.

Bereikbaarheid

Als we aan het werk zijn in de splitsing voor Duunmede 38 en in fase 6 is Duunmede alleen bereikbaar via de kant van huisnummer 1. Duunmede 40 t/m 84 blijft na de vakantie ook met de auto bereikbaar.

Geveltuintjes en inrichten speeltuin

Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie van de gemeente Middelburg. Contactpersoon voor deze onderwerpen is de heer S. de Visser. Als er vragen zijn kunt u contact opnemen via s.devisser@middelburg.nl of 0118 62 53 72.

Vragen?

Dan kunt u op werkdagen (niet in de bouwvakantie 22 juli tot 12 augustus) tussen 7:30 en 16:30 uur contact opnemen met:

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 305 459 78
kasper@jacton.nl

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden Duunmede 21 juni 2024

Hierbij ontvang u weer een nieuwsbrief over de werkzaamheden in Duunmede. De rijbaan en parkeerplaatsen in fase 4 (tot Duunmede 34 – 55) gaan vandaag weer open. In fase 5A (vanaf Duunmede 74 tot en met 57) ligt de hoofdriolering er bijna in.

Wat gaan we komende tijd doen?

Op dit moment zijn we bezig en gaan we verder met het aanbrengen van de bestrating tot en met Duunmede 36-57. Op dit punt maken we een tijdelijke aansluiting op de bestaande rijbaan.

Vanaf aanstaande maandag 24 juni halen we de bestrating zie de groene markering op onderstaande kaartje eruit en beginnen we met het aanbrengen van de fundering voor de nieuwe bestrating. De stoep laten we voor de bereikbaarheid van de woningen zo lang mogelijk zitten. Parkeren op de parkeerplaatsen, rijbaan en opritten tot Duunmede 52  - garageboxen is vanaf maandag 24 juni 7.30 uur niet meer mogelijk. We vragen u om uw auto op tijd ergens anders te parkeren.

Groene markering geeft aan dat op maandag 24 juni vanaf 7.30 uur bestrating in de Duunmede wordt verwijderd.

Bereikbaarheid

De woningen en garageboxen die grenzen aan de delen waar we aan het werk zijn houden we te voet en met de fiets bereikbaar. Uw auto moet u ergens anders parkeren. Duunmede 52 tot en met 74 is best een lange periode niet met de auto bereikbaar. Dit komt doordat dit deel van de straat doodlopend is. We doen ons best om de overlast te beperken.

We vragen u om uw afvalcontainer op die manier aan de weg te zetten dat de vuilnisauto deze kan legen. Als het nodig is dan helpen we u hierbij.

Vervolg

De planning is om over ongeveer twee weken ook het deel bestrating vanaf Duunmede 50 t/m 40 eruit te halen. Voordat het zover is informeren we de aangrenzende woningen. Vrijdag 19 juli is de laatste werkdag voor de bouwvakantie. Nog niet alle werkzaamheden zijn dan klaar. Na de vakantie gaan we verder met het laatste deel vanaf Duunmede tot de Dauwendaelselaan.

Vragen?

Dan kunt u op werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur contact opnemen met:

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 305 459 78
kasper@jacton.nl

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden herinrichting Duunmede 3 juni 2024

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief over de werkzaamheden in Duunmede. De bestrating tot Duunmede 26 is klaar en de rijbaan en parkeerplaatsen zijn weer open. In het laatste deel van fase 3 (tot en met Duunmede 35) is de riolering aangebracht en zijn we nu bezig met de bestrating.

Wat gaan we komende tijd doen?

Zoals eerder aangegeven lopen de werkzaamheden ongeveer twee weken achter ten opzichte van de eerste planning die u van de gemeente heeft ontvangen. Om de achterstand niet verder op te laten lopen gaan we de werkzaamheden in fase 4 en fase 5A gelijk uitvoeren. We starten in beide fases aanstaande woensdag 5 juni.

Fase 4

Komende woensdag halen we de bestrating (tot en met Duunmede 36/ 57) eruit en gaan verder met het aanleggen van de riolering. De tegels aan de zijkanten van de straat laten we in verband met de bereikbaarheid van uw woning zo lang mogelijk zitten.

Fase 5A

Komende woensdag starten we hier vanaf de kant van Duunmede 74 met het aanbrengen van de nieuwe riolering. We beperken de werkzaamheden in eerste instantie tot een strook van ongeveer 3 meter breed zoals op de onderstaande afbeelding rood is gemaakt. De oprit van Duunmede 74 en de garageboxen (Duunmede 76 t/m 84) zijn hierdoor tijdelijk niet met de auto bereikbaar. Indien het echt noodzakelijk is dat u een keer met de auto bij uw garagebox of woning moet zijn horen we dit graag. Samen kijken we wat er mogelijk is.

Wat vragen we aan u?

 • Parkeren op de parkeerplaatsen, rijbaan en opritten tot Duunmede 36 / 57 is vanaf woensdag 5 juni 7:30 uur niet meer mogelijk. We vragen u om uw auto op tijd ergens anders te parkeren.
 • Beplanting die over de gemeente grond hangt te snoeien zodat wij onze werkzaamheden uit kunnen voeren.

Speeltoestellen

Volgende week halen we de speeltoestellen op het pleintje voor Duunmede 52 tot en met 74 weg. Zoals al door de gemeente gecommuniceerd wordt het middengebied in de nieuwe situatie een natuurlijk speelplaats.

Bereikbaarheid

De woningen die grenzen aan de delen waar we aan het werk zijn houden we te voet en met de fiets bereikbaar. Uw auto moet u ergens anders in de straat of wijk parkeren. We begrijpen dat het vervelend is dat u uw auto niet altijd in de buurt van uw woning kunt parkeren. We doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Vragen?

Dan kunt u op werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur contact opnemen met:

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 305 459 78
kasper@jacton.nl

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden herinrichting Duunmede 21 mei 2024

Geachte bewoner,

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief over de voortgang van de werkzaamheden in Duunmede. De bestrating in fase 2 (tot Duunmede 14) is aangebracht. De rijbaan en parkeerplaatsen zijn weer open. In fase 3 is de riolering en fundering tot en met Duunmede 26-27 aangebracht. We lopen nog steeds ongeveer twee weken achter ten opzichte van de eerste planning en fasering die u van de gemeente Middelburg heeft ontvangen.

Wat gaan we komende tijd doen?

Op dit moment zijn we bezig en gaan we verder met het aanbrengen van de bestrating in fase 3 (tot en met Duunmede 26-27). Ook maken we de bestrating aan het begin van Duunmede af.

Vanaf komende donderdag 23 mei halen we de rest van de bestrating in fase 3 en een klein stukje van fase 4 (tot en met Duunmede 28 / 47) eruit en gaan verder met het aanleggen van de riolering. De parkeerplaatsen voor Duunmede 28 houden we zo lang mogelijk open. Parkeren op de parkeerplaatsen, rijbaan en opritten tot Duunmede 28 / 47 is vanaf donderdag 23 mei 7:30 uur niet meer mogelijk. We vragen u om uw auto op tijd ergens anders te parkeren.

Geveltuintjes

De eerste geveltuintjes zijn aangelegd. De gemeente Middelburg organiseert op de Nationale Burendag, 28 september 2024, een ‘geveltuintjes plantdag’. Op deze dag worden plantjes en klimrekken gratis aangeboden. U kunt kiezen uit verschillende, nader te bepalen, soorten beplanting. Om een mooi en eenduidig straatbeeld te krijgen vragen we u om tot deze dag te wachten met het inrichten van uw geveltuintje.

We leggen alleen een geveltuintje aan als u uw hiervoor heeft opgegeven. Meer informatie over de ‘geveltuintjes plantdag’ ontvangt u in augustus of september van de gemeente Middelburg.

Bereikbaarheid

De woningen die grenzen aan de delen waar we aan het werk zijn houden we te voet en met de fiets bereikbaar. Uw auto moet u ergens anders in de straat of wijk parkeren. We begrijpen dat het vervelend is dat u uw auto niet altijd in de buurt van uw woning kunt parkeren. We doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vragen?

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 305 459 78
kasper@jacton.nl

Tot slot

De werkzaamheden veroorzaken overlast, wij vragen hiervoor uw begrip. Wilt u het ontwerp, de nieuwsbrieven of andere informatie terugzien? Alle informatie over het project is te vinden via www.middelburg.nl/duunmede.

Met vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf Jac. Ton b.v. & 
Gemeente Middelburg
 

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden herinrichting Duunmede 29 april 2024

Geachte bewoner,

Hierbij ontvang u weer een nieuwsbrief over de voortgang van de werkzaamheden in Duunmede.

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?

De riolering in fase 2 (vanaf Duunmede 13 tot en met 17) en de bestrating tot Duunmede 6 aangebracht. De rijbaan en parkeerplaatsen zijn weer open.

Wat gaan we komende tijd doen?

Op dit moment zijn we bezig met het aanleggen van de bestrating in het voetpad naar de Overloper. Dit pad gaat komende woensdag aan het einde van de dag weer open. Vanaf komende donderdag gaan we verder met het aanbrengen van de bestrating in de rijbaan en parkeerplaatsen tot het einde van fase 2 (tot Duunmede 17). We brengen eerst de parkeerplaatsen aan tegenover Duunmede 10 en 12 en daarna de rijbaan vanaf het punt waar we gebleven zijn.

Komende donderdag halen we ook de bestrating in fase 3 (tot en met Duunmede 26/27) eruit en gaan verder met het aanleggen van de riolering. De parkeerplaatsen tegenover Duunmede 29 en 31 houden we zo lang mogelijk open. Parkeren op de parkeerplaatsen, rijbaan en opritten tot en met Duunmede 26 / 27 is vanaf donderdag 2 mei 7.30 uur niet meer mogelijk. We vragen u om uw auto op tijd ergens anders te parkeren.

Planning en fasering

Ten opzichte van de eerste planning en fasering die u van de gemeente Middelburg heeft ontvangen lopen we ongeveer twee weken achter. Door deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de voortgang. Als we aan het laatste stukje van fase 3 (tot en met Duunmede 33) beginnen laten we dit op tijd aan u weten.

Bereikbaarheid

De woningen die grenzen aan de delen waar we aan het werk zijn houden we te voet en met de fiets bereikbaar. Uw auto moet u ergens anders in de straat of wijk parkeren. We begrijpen dat het vervelend is dat u uw auto niet altijd in de buurt van uw woning kunt parkeren. We doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vragen

Dan kunt u op werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur contact opnemen met: 

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 305 459 78
kasper@jacton.nl

Tot slot

De werkzaamheden veroorzaken overlast, wij vragen hiervoor uw begrip. Wilt u het ontwerp, de nieuwsbrieven of andere informatie terugzien? Alle informatie over het project is te vinden via www.middelburg.nl/duunmede.

Met vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf Jac. Ton b.v. &
Gemeente Middelburg
 

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden herinrichting Duunmede 17 april 2024

Geachte bewoner,

Hierbij ontvang u een nieuwsbrief over de voortgang van de werkzaamheden in Duunmede.

Wat hebben we afgelopen tijd gedaan?

De werkzaamheden in fase 1 (vanaf Dauwendaelselaan tot Duunmede 13) zijn klaar. De rijbaan en parkeerplaatsen zijn weer open. Dit geeft een goed beeld van hoe de hele straat eruit gaat zien. De riolering in fase 2 (vanaf Duunmede 13 tot en met 17) hebben we voor een deel aangelegd. We zijn tot net voorbij het voetpad naar de Overloper.

Wat gaan we komende tijd doen?

Vanaf komende vrijdag 19 april gaan we verder met het aanbrengen van de bestrating. We brengen eerst de parkeerplaatsen aan voor Duunmede 15 en daarna de rijbaan.  

Dinsdag 23 april halen we de bestrating tot en met Duunmede 14/17 eruit en gaan verder met het aanleggen van de riolering. Parkeren op de parkeerplaatsen, rijbaan en opritten is op dit deel vanaf dinsdag 23 april 7.30 uur niet meer mogelijk. We vragen u om uw auto op tijd ergens anders te parkeren.

Planning en fasering

Volgens de eerste planning en fasering die u van de gemeente Middelburg heeft ontvangen zouden we vanaf maandag 22 april al aan fase 3 (vanaf Duunmede 17 tot 33) beginnen. Omdat we een klein beetje achterlopen schuift dit op. Zodra we aan fase 3 beginnen laten we dit op tijd aan u weten.

Bereikbaarheid

De woningen die grenzen aan de delen waar we aan het werk zijn houden we te voet en met de fiets bereikbaar. Uw auto moet u ergens anders in de straat of wijk parkeren.

Vragen?

Dan kunt u op werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur contact opnemen met:

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 30 54 59 78
kasper@jacton.nl

Tot slot

De werkzaamheden gaan overlast veroorzaken, wij vragen hiervoor uw begrip. Wilt u het ontwerp, de nieuwsbrieven of andere informatie nog eens terugzien? Alle informatie over het project is te vinden via www.middelburg.nl/duunmede.

Met vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf Jac. Ton b.v. & 
Gemeente Middelburg

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden herinrichting Duunmede 28 maart 2024

Hierbij ontvang u een nieuwsbrief met informatie over de werkzaamheden in Duunmede.

Voortgang werkzaamheden

Op dit moment zijn de werkzaamheden in fase 1 (vanaf Dauwendaelselaan tot Duunmede 13) in volle gang. Het aanbrengen van de nieuwe riolering is klaar, de fundering is aangebracht en de parkeervakken zijn bestraat.

Planning en fasering

Vanaf dinsdag 2 tot en met vrijdag 12 april brengen we de bestrating in de rijbaan van fase 1 aan. Omdat we de nieuwe riolering in deze fase al een stukje verder hebben aangebracht, is de bestrating een week later klaar dan volgens de eerste planning.

Dinsdag 9 april starten we met het opbreken van de bestrating en het aanleggen van de riolering in fase 2 (vanaf Duunmede 13 tot en met 17). Dit doen we eerst tot het pad naar De Overloper zodat deze doorgang open blijft.

Bereikbaarheid

De woningen die grenzen aan de delen waar we aan het werk zijn houden we te voet en met de fiets bereikbaar. Vanaf vrijdag 5 april verwachten we dat de eerste parkeervakken en de opritten van Duunmede 1 tot en met 5 weer met de auto bereikbaar zijn.

Dan kunt u op werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur contact opnemen met:

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 305 459 78
kasper@jacton.nl

Tot slot

Vrijdag 29 maart 2024 werken we in verband met goede vrijdag niet. De werkzaamheden gaan overlast veroorzaken, wij vragen hiervoor uw begrip.

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden herinrichting Duunmede 15 maart 2024

Geachte bewoner,

Hierbij ontvang u een nieuwsbrief over de werkzaamheden in Duunmede.

Afsluiten waterleiding

De nieuwe riolering langs de grote waterleiding ligt er bijna in. Door de vele kabels- en leidingen voor Duunmede 13 is het in verband met de veiligheid helaas noodzakelijk om de waterleiding nog één keer af te sluiten. We moeten dieper en korter naast de waterleiding graven dan we vooraf hebben ingeschat. U heeft hierdoor op dinsdag 19 maart 2024 van 8:30 tot 15:00 uur nog één keer geen water. De eindtijd is een inschatting, zodra de werkzaamheden het toelaten zetten we de waterleiding gelijk weer open.

Planning en fasering

Vanaf woensdag 19 maart tot en met vrijdag 5 april 2024 brengen we de nieuwe bestrating aan in fase 1. Als de bestrating aangebracht en afgewerkt is kunnen de aangrenzende woningen de auto weer op de oprit parkeren.

In de week van maandag 2 april gaan we in fase 2 starten met het aanbrengen van de riolering. Voordat we hieraan beginnen laten we dit weten aan de aangrenzende woningen.

Vragen?

Dan kunt u op werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur contact opnemen met:

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 305 459 78
kasper@jacton.nl

Tot slot

Wij begrijpen dat het heel vervelend en onhandig is dat de waterleiding nog een keer afgesloten wordt. Wij doen dit liever ook niet, maar het is noodzakelijk voor de veiligheid van de werknemers. Ondanks het ongemak hopen wij dat u begrip heeft voor de situatie.

Met vriendelijke groet, 

 Aannemersbedrijf Jac. Ton b.v. & Gemeente Middelburg

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden herinrichting Duunmede 8 maart 2024

Geachte bewoner,

Een aantal weken terug heeft u van de gemeente Middelburg een brief met informatie ontvangen over de werkzaamheden wij (Aannemersbedrijf Jac. Ton b.v.) in uw straat uitvoeren. Door middel van deze nieuwsbrief informeren we u over de voortgang van de werkzaamheden waarmee we op maandag 4 maart zijn begonnen.

Voortgang werkzaamheden

Op dit moment worden de werkzaamheden in fase 1 (Dunkende 1 tot en met 13) uitgevoerd. De bestrating is verwijderd en er is met succes een boring onderdoor de bestaande riolering en waterleiding gemaakt.

Planning en fasering

Vanaf maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart 2024 gaan we verder met het aanbrengen van de riolering tot en met Duunmede 13. Deze riolering ligt vlakbij een grote waterleiding, waardoor de waterleiding vanwege de veiligheid wordt afgesloten. In afwijking tot eerdere informatie die in de brief van gemeente Middelburg is aangegeven wordt de waterleiding hierdoor afgesloten op maandag 11, dinsdag 12 en donderdag 14 maart 2024 van 8:30 tot 16:00 uur. U heeft op deze momenten geen water. Op woensdag 13 maart werken we niet vanwege biddag.

Vanaf maandag 18 maart tot en met vrijdag 5 april 2024 brengen we de nieuwe bestrating aan in fase 1. Als de bestrating is aangebracht en afgewerkt kunnen de aangrenzende woningen de auto weer op de oprit parkeren.

Wat vragen we aan u?

 • U auto niet op de rijbaan te parkeren maar alleen in de parkeervakken! Dit zodat het bouwverkeer altijd Duunmede in en uit kan rijden;
 • Uw afvalcontainer op die manier aan de weg te zetten dat de vuilnisauto deze kan legen. Als het nodig is dan helpen we u hierbij;

Vragen?

Dan kunt u op werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur contact opnemen met:

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 305 459 78
kasper@jacton.nl

Tot slot

De werkzaamheden gaan overlast veroorzaken, wij vragen hiervoor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf Jac. Ton b.v. & Gemeente Middelburg

Bewonersbrief informatie uitvoering werkzaamheden herinrichting Duunmede 14 februari 2024

Vorig jaar is samen met u een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van Duunmede. Met deze brief ontvangt u meer informatie over de uitvoering. Aannemersbedrijf Jac. Ton gaat het werk uitvoeren en start op maandag 4 maart 2024.

Planning en fasering

In de bijlage van deze brief vindt u een tekening met daarop de planning en fasering. De volgorde van de werkzaamheden (fase 1 tot en met 6) staat vast. De doorlooptijden zijn een inschatting, verschillende oorzaken gaan er waarschijnlijk voor zorgen dat we hiervan afwijken. Voor en in de periode dat we voor uw woning of garage werken krijgt u regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang en bijzonderheden.

Bereikbaarheid en parkeren

We sluiten de rijbaan en parkeervakken per fase af. Als we in de fase voor uw woning/garage aan het werk zijn, is deze de meeste tijd alleen te voet bereikbaar. U moet uw auto ergens anders in Duunmede of een andere straat parkeren. We houden deze periode zo kort mogelijk. Omdat het in de normale situatie al druk is met parkeren, maken we tegenover Duunmede 46 tot 50 extra parkeerruimte. We halen in de eerste week van maart de beplanting alvast weg en maken vijf tijdelijke parkeerplaatsen.

Parkeerplaatsen buiten gebruik

In verband met de toegang voor het bouwverkeer stellen we de volgende parkeervakken buiten gebruik.

 • Twee parkeervakken tegenover Duunmede 8, op de hoek bij de speeltuin, tot en met fase 2;
 • Eén parkeervak voor Duunmede 32, tot en met fase 4.

Afsluiten waterleiding

In fase 1 gaan we tijdens het aanleggen van de nieuwe riolering vlakbij een grote waterleiding werken. Om dit veilig te doen sluiten we deze waterleiding af. Dit heeft tot gevolg dat u op dinsdag 5 maart en maandag 11 tot en met woensdag 13 maart 2024 van 8:30 tot 16:00 uur geen water heeft. Voordat het zover is ontvangt u van het drinkwaterbedrijf ook nog een kaartje met meer informatie.

Bouwverkeer

We beginnen de werkzaamheden aan de kant van Duunmede 1. Dit doen we om technische redenen. Omdat het bouwverkeer niet over de nieuwe bestrating mag rijden, moeten zij zeker de eerste periode, best ver door de smalle straat rijden. De aannemer geeft de chauffeurs instructies dat ze stapvoets moeten rijden.

Wat vragen we aan u?

 • Uw auto niet op de rijbaan te parkeren maar alleen in de parkeervakken! Dit zodat het bouwverkeer altijd Duunmede in en uit kan rijden.
 • Het op tijd wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden;
 • Uw afvalcontainer op die manier aan de weg te zetten dat de vuilnisauto deze kan legen. Als het nodig is kan de aannemer u helpen;
 • Vragen en/of opmerkingen aan ons te laten weten.

Werkzaamheden op uw grond

Het kan gebeuren dat de nieuwe bestrating in de rijbaan een klein beetje hoger of lager aansluit op uw tuin of oprit. In veel gevallen stellen we voor om een klein deel van uw oprit opnieuw te leggen of uw tuin een beetje aan te passen. Voordat we iets op uw grond doen, komt de aannemer bij u langs om dit te bespreken.

Aanleg glasvezel

KPN gaat de komende jaren in heel de gemeente Middelburg een glasvezelkabel aanleggen. We willen voorkomen dat de straat kort na de herinrichting weer open gegraven moet worden. Daarom gaan zij de glasvezelkabel in Duunmede alvast aanleggen. U heeft of ontvangt hierover binnenkort bericht van KPN.

Locatie opslag materialen en bouwkeet

Op de hoek van de Dauwendaelselaan, achter Duunmede 40 zet de aannemer zijn bouwkeet. Aan de overkant van de Dauwendaelselaan slaan we materialen op.

Vragen?

Dan kunt u op werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur contact opnemen met:

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Middelburg
0118 67 51 69
m.poppe@middelburg.nl

Uitvoerende vragen

Kasper Ton
Uitvoerder Jac. Ton b.v.
06 305 459 78
kasper@jacton.nl