De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de regels voor de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. De nieuwe wet voegt 26 wetten samen. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels. Er komt één digitaal loket waarin iedereen snel kan zien wat mogelijk is (en wat niet) met de Omgevingswet. De wet gaat op 1 juli 2022 in.

Logo Aan de slag met de omgevingswet, Middelburg 2050

De Omgevingswet gaat niet alleen om stenen, maar maakt nadrukkelijk verbinding met de sociale leefomgeving. Er komt met deze wet meer samenhang tussen regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

De wet geeft ruimte voor meer maatwerk in ieders omgeving en voor betere en snellere besluitvorming. Inbreng van inwoners en andere belanghebbenden is verplicht! In het 2e kwartaal van 2022 informeren we initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en aanvragers van vergunningen over de nieuwe spelregels.

Omgevingsvisie: Middelburg in 2050

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De opvolger van de Kwaliteitsatlas. Daar zijn we al volop mee bezig. Meer dan 500 betrokkenen uit alle lagen van de Middelburgse samenleving hebben bouwstenen bepaald die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld Natuur & Milieu, Mobiliteit, Economie. Een bijzondere bouwsteen is Rust.Volg het proces op doemee.middelburgers.nl. U kunt met regelmaat meedenken en meepraten!