De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de regels voor de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving.

Logo Aan de slag met de omgevingswet, Middelburg 2050, 2040, 2030, 2020 + logo gemeente Middelburg

De nieuwe wet voegt 26 wetten samen. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels. Er komt één digitaal loket waarin iedereen snel kan zien wat mogelijk is (en wat niet) met de Omgevingswet. De wet is uitgesteld en gaat in op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023.

De Omgevingswet gaat niet alleen om stenen, maar maakt nadrukkelijk verbinding met de sociale leefomgeving. Er komt met deze wet meer samenhang tussen regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

De wet geeft ruimte voor meer maatwerk in ieders omgeving en voor betere en snellere besluitvorming. Inbreng van inwoners en andere belanghebbenden is verplicht! Drie maanden voor de invoering van de Omgevingswet informeren we initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en aanvragers van vergunningen over de nieuwe spelregels.

Omgevingsvisie: Middelburg in 2050

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De opvolger van de Kwaliteitsatlas. Volg het proces op doemee.middelburgers.nl. U kunt met regelmaat meedenken en meepraten!