Jaaroverzicht gemeenteraad 2023-2024

Twee jaar geleden mochten inwoners naar de stembus. Het tweede jaar van deze gemeenteraad zit erop. Deze gemeenteraad is nu halverwege zijn termijn. Hoe ziet de raad eruit en wat hebben de raadsleden gedaan het afgelopen jaar? U vindt hieronder een overzicht van de periode 1 april 2023 – 1 april 2024; het tweede volle jaar van de raad.

Jaaroverzicht gemeenteraad Middelburg 2023-2024 tekstversie

Twee jaar geleden mochten inwoners naar de stembus. Het tweede jaar van deze gemeenteraad zit erop. Deze gemeenteraad is nu halverwege zijn termijn. Hoe ziet de raad eruit en wat hebben de raadsleden gedaan het afgelopen jaar? U vindt hieronder een overzicht van de periode 1 april 2023 – 1 april 2024; het tweede volle jaar van de raad.

Zetelverdeling

 • GroenLinks/PvdA 8 zetels
 • LPM 5 zetels
 • SGP 3 zetels
 • CDA 3 zetels
 • D66 3 zetels
 • ChristenUnie 3 zetels
 • VVD 2 zetels
 • SP 1 zetel
 • FVD 1 zetel

4 raadsleden namen afscheid en werden opgevolgd

De raad heeft drie taken:

 • Inwoners van Middelburg vertegenwoordigen
 • Kaders stellen en het beleid vaststellen
 • Het college controleren

Vergaderingen

 • Aantal raadsvergaderingen: 12, waarvan 1 buitengewone raadsvergadering vanwege het afscheid van burgemeester Harald Bergmann.
 • Aantal Commissie Maatschappelijke zaken: 11
 • Aantal Commissie Ruimte: 11
 • Aantal Commissie Algemeen bestuur: 10, waarvan 1 vergadering 2 avonden duurde.

Besluiten

 • Aantal reguliere raadsvoorstellen: 125
  • Aangenomen: 125
  • Verworpen: 0
 • Initiatiefvoorstellen:
  • Ja Ja- sticker
  • Instellen raadsonderzoek Trekdijk
  • Verruiming winkeltijden

Deze zijn allen aangenomen

 • Aantal amendementen: 78
 • Aangenomen: 41
 • Verworpen: 37
 • Aantal moties: 67
 • Aangenomen: 38
 • Verworpen: 29

Met een amendement kunnen raadsleden een raadsvoorstel wijzigen. Met een motie spreken raadsleden zich uit en/of doen een verzoek aan het college.

Inspreken

 • 54 inwoners maakten gebruik van het recht om in te spreken.
  • 25 personen over de locatiekeuze AZC
  • 13 personen over de nieuwe woningbouwlocaties
  • 5 personen over bouwplannen aan Noordweg 128

De overige personen spraken over allerlei verschillende onderwerpen. Van het Vrijburgbad tot de verduurzaming van monumenten.

Publiek

De onderwerpen waarvoor er de meeste belangstelling was op de publieke tribune:

 • Alle vergaderingen over locatiekeuze en participatie AZC
 • Commissievergadering Ruimte over nieuwe woningbouwlocaties
 • Commissievergadering Maatschappelijke Zaken met inspraak over de kostenverhoging in het Vrijburgbad

Kijkcijfers

De vijf best bekeken vergaderingen:

 Aantal live kijkersAantal online terugkijkersVergaderingBijzonderheid
1.17831558Commissie Algemeen Bestuur 3 oktober 2023
 • Inspraak locatiekeuze en participatie nieuw AZC
2.1097175Vervolg commissie Algemeen Bestuur 4 oktober 2023
 • Debat locatiekeuze en participatie nieuw AZC
3.790952Raadsvergadering 12 oktober 2023
 • Debat over de zienswijze van de raad over locatiekeuze en participatie AZC, naar aanleiding van alle moties en amendementen. 
4.535Geen, deze kijkers zijn bij de vergadering van 12 oktober opgeteldRaadsvergadering van 16 oktober 2023, vervolg van 12 oktober.
 • Stemmingen over de zienswijze van de raad over locatiekeuze en participatie AZC. De stemmen staakten bij 2 amendementen. Daarom schoof de besluitvorming over het raadsvoorstel en de moties door naar 9 november. 
5.497828Raadsvergadering van 9 november 2023
 • Besluitvorming over de zienswijze van de raad over de locatiekeuze en participatie AZC.

De vergaderingen van de raad en commissies zijn openbaar. Publiek is van harte welkom op de tribune van de raadzaal. Daarnaast worden de vergaderingen online uitgezonden. 

Bijeenkomsten

 • Technische toelichting: 11
 • Raadsexcursie naar Woongoed en Etty Hillesumhuis: 1
 • Politiek Café met scholierendebatwedstrijd: 1
 • Auditcommissie: 5
 • Raadswerkgroep omgevingswet: 1
 • Raadswerkgroep klimaat, energie en circulariteit: 2

Schriftelijke vragen

 • 31 keer