Wilt u in het buitenland gaan trouwen? Dan kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd. Deze vraagt u aan bij het stadskantoor.

De verklaring is een internationaal document waarin de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand verklaart dat u in het buitenland een huwelijk mag aangaan met uw partner.

Voorwaarden verklaring van huwelijksbevoegdheid

U kunt een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen als:

  • u de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • u in de gemeente staat ingeschreven, of;
  • de gemeente uw laatste woonplaats was voordat u naar het buitenland vertrok.

Kosten verklaring van huwelijksbevoegdheid

De kosten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn in 2023 € 27,50.

Aanvraag verklaring van huwelijksbevoegdheid

Het aanvragen van de verklaring van huwelijksbevoegdheid doet u bij de balies in het stadskantoor. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. 0118 67 50 00.

Meenemen

Beide partners hebben nodig:

  • geldig legitimatiebewijs;
  • geboorteakte, te verkrijgen in uw geboorteplaats;
  • uittreksel van de bevolkingsadministratie met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat;
  • eventueel bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk, te krijgen in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden.

Of als u in het buitenland woont: een bewijs dat u daar woont, alsmede een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat afgegeven door de autoriteiten van dat land.

Let op: documenten die niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans zijn opgemaakt, moeten vertaald worden door een beëdigde tolk/vertaler.