U kunt in verschillende situaties een nieuw huisnummer aanvragen. Bij een omgevingsvergunning hoort automatische toekenning van een huisnummer en postcode.

U kunt een nieuw huisnummer aanvragen als u een nieuwe woning gaat bouwen, als woningen in bestaande wijken worden gesplitst, als bestaande bouw wordt vervangen door meerdere woningen (zoals appartementen), voor standplaatsen (bijvoorbeeld voor een stacaravan) en voor ligplaatsen (voor boten).

Kosten huisnummertoekenning

Er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een huisnummer.

Het toegekend krijgen van een huisnummer heeft tot gevolg dat u de volgende belastingen dient te betalen:

  • aanslag onroerende zaak belastingen (ozb) eigendom en/of gebruik;
  • rioolrecht;
  • afvalstoffenheffing;
  • reinigingsrecht (alleen van toepassing voor bedrijven).

Aanvraag huisnummertoekenning

Heeft u een (extra) huisnummer nodig, omdat u een woning gaat (ver)bouwen of splitsen? Dan is het toegekend krijgen van een huisnummer gekoppeld aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Controleer via de ‘vergunningcheck’ van het Omgevingsloket(externe link) of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hier kunt u direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding doen. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode(externe link). Bedrijven identificeren zich met eHerkenning(externe link).

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd en krijgt u automatisch een huisnummer toegekend.

Informatie huisnummertoekenning

Informatie kunt u krijgen bij de BAG-beheerders, S. Bonarius tel. 0118 67 56 09 of R. Hoebeke tel. 0118 67 52 68 of via e-mail BAG@middelburg.nl.

Bekendmaking via huisnummerbesluit

De gemeente kent aan nieuw gebouwde gebouwen huisnummers toe via een zogenaamd huisnummerbesluit. De gemeente maakt dit besluit bekend aan de vergunninghouder van de omgevingsvergunning of aan de eigenaar van het pand waar het nummer bij hoort.