Wilt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument? Dat kan als uw pand van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.

De gemeentelijke monumentenstatus biedt voordelen en nadelen. Een voordeel is dat gemeentelijke monumenten voor bepaalde subsidies of goedkope leningen in aanmerking kunnen komen. Verder heeft onderzoek aangetoond dat panden met de monumentenstatus een gunstigere waardeontwikkeling hebben dan andere panden. Nadeel is dat er minder zaken vergunningsvrij zijn.

Voor veel voorkomende wijzigingen aan een monumentenpand heeft de gemeente Middelburg flitsvergunningen. Deze zijn eenvoudig en kosteloos.

Voorwaarden aanwijzing gemeentelijk monument

Een verzoek om uw pand, terrein of roerende zaak te laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument kunt u alleen indienen als u belanghebbende bent, oftewel:

  • eigenaar;  
  • of 'zakelijk gerechtigde' (zoals vruchtgebruiker of erfpachter);
  • of een belangenvereniging/stichting die opkomt voor bijvoorbeeld cultuurhistorisch erfgoed.

 Bij de beoordeling van een pand, terrein of roerende zaak als beschermd monument let het bevoegd gezag of er sprake is van 'een zaak van algemeen belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde'.

Het gemeentelijk beleid vindt u in de Erfgoedverordening(externe link).

Verzoek aanwijzing gemeentelijk monument indienen

Het indienen van een verzoek om uw pand te laten aanwijzen als een beschermd gemeentelijk monument doet u schriftelijk.

U schrijft een brief aan de gemeente. Daarin geeft u duidelijk aan waarom het pand in aanmerking moet komen voor deze titel. Bij deze brief voegt u, naast enkele foto’s  ook gegevens over:  

  1. De architect;
  2. De bouwstijl;
  3. Het bouwjaar;
  4. Archeologische vondsten;
  5. Belangrijke voormalige bewoners;
  6. Belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden;
  7. De bouwgeschiedenis: wanneer gebouwd, wanneer verbouwd, wat verbouwd, ingrijpende wijzigingen, wat is er nog origineel, etc.

Verdere procedure aanwijzing gemeentelijk monument

De gemeente vraagt vervolgens advies aan het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Na ontvangst van het advies beslist het college van B en W over de aanwijzing.