Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Parkeren in Middelburg met een gehandicaptenparkeerkaart kan in alle parkeervakken zonder betaling. De invoering van het kentekenparkeren heeft hier geen invloed op. Mochten er in de toekomst wijzigingen plaatsvinden, dan zullen wij alle houders van een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) tijdig informeren.

Voorwaarden gehandicaptenparkeerkaart

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart

  • moet u minder dan 100 meter kunnen lopen;
  • moet de situatie minimaal een half jaar bestaan;
  • bent u afhankelijk voor het vervoer van deur tot deur van de hulp van de bestuurder die u vervoert
  • bent u bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of van een brommobiel;
  • bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan door een door de gemeente aangewezen arts, tenzij uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat u aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Voorwaarden passagierskaart

Heeft u een handicap en kunt u zelf niet rijden? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen.

Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

Er hoeft dus geen kenteken van een voertuig op de kaart te staan.

Op de passagierskaart staat een hoofdletter P. U kunt deze aanvragen als u ten minste een half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen.

En de hulp van de bestuurder continu nodig heeft bij vervoer van deur tot deur.

Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Kosten gehandicaptenparkeerkaart

Voor een eerste aanvraag gehandicaptenparkeerkaart wordt er in 2024 € 197,40 in rekening gebracht. U dient deze kosten vooraf aan de balie af te rekenen. Indien deze aanvraag ons per post wordt toegezonden dient u het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL91 BNGH 0285 0387 45 o.v.v. uw naam en adres.

Wij nemen de aanvraag niet in behandeling als dit bedrag niet binnen is gekomen op de rekening of contant bij ons is afgerekend.

Indien er uit het medisch advies blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart dan krijgt u € 54,30 van ons retour.

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur wordt op uw verzoek een nieuwe kaart verstrekt met een nieuwe geldigheidsduur. Hiervoor wordt € 54,30 in rekening gebracht.

Verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart zonder keuring kost in 2024 € 54,30.

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u schriftelijk of aan de balie van de gemeente.

Aan de balie

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. 0118 67 50 00.

Bij aanvraag aan de balie neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.
  • In het geval van verlies of diefstal: vermissingsverklaring of bevestigingsmail
  • In het geval van beschadiging: uw oude parkeerkaart.

Schriftelijk

Vul het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 76 kB) in.

Medische keuring

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, moet u een medische keuring ondergaan. Een arts van Argonaut nodigt u voor deze keuring uit. De arts geeft een objectief en onafhankelijk medisch advies. De gemeente gebruikt dit advies voor de uiteindelijke toewijzing of afwijzing van uw verzoek. Als u niet in aanmerking komt voor een kaart, dan krijgt u schriftelijk bericht hierover. Bij toekenning van de gehandicaptenparkeerkaart krijgt u een gehandicaptenparkeerkaart thuis gestuurd.

Geldigheid gehandicaptenparkeerkaart

De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig.

Verlies, diefstal of beschadiging gehandicaptenparkeerkaart

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren of is deze gestolen? U kunt bij de gemeente Middelburg aangifte doen via Gevonden of verloren voorwerpen. U ontvangt dan een bevestigingsmail die u meeneemt bij het aanvragen van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart.

Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u aangifte bij de lokale politie en neemt u het bewijs mee voor aangifte bij de gemeente in Nederland.

Is de kaart beschadigd geraakt? Vraag dan meteen een vervangende kaart aan.