Op schriftelijk verzoek is het mogelijk om een eigen ambtenaar te kiezen voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie.

De volgende procedure is aanvullend op jullie verzoek om te kunnen trouwen of partneren van toepassing:

  1. Gesprek bruidspaar op stadskantoor
  2. Benoeming en beëdiging eigen trouwambtenaar
  3. Gesprek eigen trouwambtenaar op stadskantoor

Hieronder leest u meer over de procedure.

Gesprek bruidspaar op stadskantoor

Een huwelijk of partnerschap met een eigen trouwambtenaar vergt een andere voorbereiding dan een huwelijk met een gemeentelijke trouwambtenaar. Nadat jullie online een datum hebben gereserveerd nemen wij contact met jullie op om een afspraak te maken.

In dit gesprek nemen we jullie mee in alle te doorlopen stappen en controleren we tevens jullie identiteit. Neem daarom beiden een geldig identiteitsbewijs mee.

Wij nemen contact met jullie op om dit gesprek in te plannen.

Benoeming en beëdiging eigen trouwambtenaar

De door u gewenste eigen trouwambtenaar moet aangewezen worden door het college van burgemeester en wethouders en eventueel ook nog beëdigd worden door de rechtbank in Middelburg. Dit gebeurt 1 keer per 2 maanden op een vast tijdstip.

Indien u een eigen trouwambtenaar wilt dient u dit schriftelijk aan te vragen via het formulier ‘aanvraag eigen trouwambtenaar’.

Dit formulier stuurt u mee op het moment dat u een datum reserveert via ons webformulier.

Voor elke als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar, uw eigen trouwambtenaar, aan te wijzen persoon is het vereist om bij de aanvraag een verklaring omtrent gedrag (VOG) mee te sturen, die speciaal is aangevraagd voor de functie van trouwambtenaar. De VOG mag maximaal 3 maanden oud zijn. Uw toekomstige trouwambtenaar kan hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier VOG BABS. Dit aanvraagformulier is al grotendeels ingevuld. Uw trouwambtenaar hoeft alleen de eigen gegevens in te vullen. Met het formulier en een geldig identiteitsbewijs kan uw trouwambtenaar de VOG aanvragen in de eigen woongemeente.

In de toelichting bij het aanvraagformulier voor de eigen trouwambtenaar leest u meer over de te volgen procedure.

Een eigen gekozen trouwambtenaar is niet in dienst van de gemeente Middelburg en ontvangt geen vergoeding. Informeer bij de eigen trouwambtenaar of er kosten in rekening worden gebracht.

Gesprek eigen trouwambtenaar op stadskantoor

Wanneer de hierboven omschreven stappen zijn doorlopen zal de door jullie gewenste eigen trouwambtenaar benoemd en beëdigd worden. Na beëdiging nodigen wij de eigen trouwambtenaar kort voor het huwelijk uit op het Stadskantoor. Tijdens het  gesprek geven we tekst en uitleg over de voor Middelburg specifieke bijzonderheden rondom een huwelijk, geven we een toelichting over de huwelijksakte en maken we afspraken over het gebruik van de toga welke een trouwambtenaar draagt bij een voltrekking.

Wij maken een afspraak met jullie eigen trouwambtenaar.

Aanvraagformulieren

U kunt het ingevulde formulier met de bijlagen opsturen naar:

Gemeente Middelburg
Afdeling Publiekszaken
Postbus 6000
4330 LA Middelburg