Wilt u gaan scheiden? Dan heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

U neemt mee naar de advocaat:

  • Een afschrift van de huwelijksakte.
  • Van beide partners een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van nationaliteit en verblijfsduur.
  • Afschriften van de geboorteakten van minderjarige kinderen.

Inschrijven van echtscheiding bij gemeente

Zodra de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente is nodig:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
  • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen van de partijen beroep heeft aangetekend. Dit is niet nodig wanneer beide (ex-)partners samen een schriftelijk verzoek indienen.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. 0118 67 50 00.

Belastingen

Gaan uw partner en u scheiden of uit elkaar? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingen. Vul de persoonlijke scheiden-checklist(externe link) in op belastingdienst.nl/scheiden(externe link) om te zien waar u aan toe bent en wat u (nu) moet regelen.