Als uw verzoek om Nederlander te worden is goedgekeurd wordt de bekendmaking dat u de Nederlandse nationaliteit krijgt aan u uitgereikt door de burgemeester.

De Nederlandse nationaliteit verkrijgt u door een naturalisatieprocedure te doorlopen of door een optieverklaring af te leggen.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt de bekendmaking dat u de Nederlandse nationaliteit krijgt aan u uitgereikt door de burgemeester. Het secretariaat van de burgemeester neemt contact met u op om daarvoor een afspraak te maken. De uitreiking kan plaatsvinden bij u thuis of op het stadskantoor.

U bent verplicht om de bekendmaking persoonlijk in ontvangst te nemen. Pas dan wordt u Nederlander.

Ongeveer vijf dagen nadat de bekendmaking aan u is uitgereikt, staat in de Basisregistratie Personen (BRP) vermeld dat u Nederlander bent. Daarna kunt u een paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Verhinderd

Blijkt achteraf dat u op de voor de uitreiking afgesproken datum verhinderd bent, bel dan op tijd met het secretariaat van de burgemeester. Er wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt.

Binnen een jaar na de datum van het besluit moet de bekendmaking aan u zijn uitgereikt. Anders wordt u geen Nederlander en moet u opnieuw een optie of naturalisatieprocedure starten.