Buurtcoachteam Middelburg is een samenwerkingsverband tussen Kunsteducatie Walcheren, Optisport, gemeente Middelburg en Vizita. Het team staat voor het bevorderen en vergroten van de actieve leefstijl, zelfredzaamheid en de leefbaarheid in de kernen en wijken van de gemeente Middelburg.

Het team wil dit bereiken door middel van het leggen en onderhouden van verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders, cultuur, welzijn, onderwijs, (jeugd)zorg, kinderopvang en bewoners in de wijken. We dragen bij aan het lokale Sport- en Preventieakkoord en de initiatieven die daaruit voortvloeien. Het team organiseert activiteiten, faciliteert bewoners en organisaties bij initiatieven en coördineert waar nodig in de wijken en dorpen van de gemeente Middelburg.