Als u in gemeente Middelburg een boom wilt kappen, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Wanneer omgevingsvergunning aanvragen?

Alleen wanneer een boom op particulier terrein voorkomt in de lijst waardevolle bomen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Controleer of u een omgevingsvergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Log in via DigiD.

Vervolgprocedure omgevingsvergunning

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente. De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. De gemeente kan ook een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.

Bezwaar omgevingsvergunning

Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.