Het Kadaster kan informatie over de bodem verlenen. Gemeente en provincie kunnen aanvullende informatie geven over de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Makelaars en taxateurs kunnen bij de verkoop van een huis, een bedrijfspand of grond informatie over de bodem opvragen bij het Kadaster.

Het Kadaster geeft u echter niet alle informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Wij raden u daarom aan om, via de makelaar of taxateur, bij het kopen van een huis, een bedrijfspand of een stuk grond aanvullende informatie op te vragen bij de gemeente of provincie.

Interventiewaarde

In het Kadaster is een bodemverontreiniging van een locatie alleen terug te vinden als deze onderzocht is en de mate van verontreiniging boven een bepaalde waarde komt. Dit is de zogenaamde interventiewaarde. Het Kadaster doet dit in het kader van de Wet Kenbaarheid Publieksrechtelijke Beperkingen (Wkpb). Locaties waarop geen onderzoek is verricht en locaties waarbij de mate van bodemverontreiniging lager is dan de interventiewaarde zijn niet terug te vinden in het Kadaster.

Aanvullende informatie van de gemeente en provincie

De gemeente en provincie kunnen u informatie geven over op welke locaties bodemonderzoek of bodemsanering heeft plaats gevonden. Ook weten zij op welke plekken bodemverontreiniging of bodemvervuiling verwacht kan worden in verband met historische activiteiten. Denk hierbij aan slootdempingen, (kleine) verontreinigingen, asbest, voormalige stortplaatsen of andere bodeminformatie. Deze informatie kunt u, via uw makelaar of taxateur, tegen betaling bij de gemeente laten opvragen.

Als u van plan bent om een huis, een bedrijfspand of een stuk grond te kopen is het belangrijk om een taxatierapport te laten opstellen. Wij adviseren u om dan ook informatie te laten opvragen bij de gemeente over de eventuele verontreiniging van de grond.

Bodemonderzoek

Wanneer u bij aankoop van grond of een gebouw wilt weten wat de kwaliteit van de bodem is, kunt u een bodemonderzoek laten uitvoeren door een bodemonderzoeksbureau.

Meer informatie

Voor meer informatie over bodemverontreiniging kunt u contact opnemen met Diederik van Bergeijk, medewerker milieu en bodem. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0118 67 52 08 of via d.van.bergeijk@middelburg.nl.