Bewijs van in leven zijn

Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente.

Aanvraag bewijs van in leven zijn

Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Een bewijs van in leven zijn is bedoeld voor Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u meestal een attestatie de vita nodig.

Kosten bewijs van in leven zijn

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niet te betalen voor het bewijs van in leven zijn. Let op: als het bewijs van in leven zijn noodzakelijk is voor andere uitkerende instanties, dan is het bewijs niet gratis.

Kosten 2024: € 10,50.

Aanvraag bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn kunt u online aanvragen of persoonlijk aan de balie.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

Meenemen

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.