Informatie over de Middelburgse bedrijventerreinen Arnestein, Mortiere, Ramsburg en Stromenpoort. Met contactpersonen van de gemeente.

Arnestein

Met 132 hectare is Arnestein het grootste bedrijventerrein van Middelburg.

Dit gemengde bedrijventerrein biedt ruimte aan zowel grote internationaal opererende bedrijven als aan starters. Bedrijventerrein Arnestein is opgesplitst in twee delen; Arnestein І en Arnestein ІІ.

Arnestein І ligt aan de N57 en is dicht gelegen bij de A58. Hier zijn onder andere transport-, logistieke- en staalconstructiebedrijven gevestigd. Arnestein ІІ is gelegen aan het Kanaal door Walcheren en is geschikt voor watergebonden bedrijvigheid.

De gemeente heeft geen grond meer te koop op Arnestein.

Contactpersoon Arnestein: Cor Helmendach 0118 67 52 34.

Mortiere

Bedrijvenpark Mortiere, gelegen tussen de spraakmakende woonwijk Mortiere en Woonboulevard de Mortiere, is de laatste jaren flink ontwikkeld.

De realisatie van het vrijetijdspark Zep, de verhuizing en omdoping van Miniatuur Walcheren naar Mini Mundi en de vestiging van het prominente Van der Valk Hotel zijn enkele voorbeelden.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein gaat gestaag door. Het hotel heeft 1,6 ha grond gekocht voor uitbreiding van het hotel met onder andere wellness. De politie bereidt de bouw van een nieuw regiokantoor voor.

Aan de Schroeweg ligt het 23 ha. grote Bedrijvenpark Mortiere. Bedrijvenpark Mortiere is centraal gelegen op een absolute zichtlocatie. Bedrijven tot en met milieucategorie 3.1 zijn er toegestaan. Buitenopslag is niet toegestaan en er geldt een beeldkwaliteitsplan. Sinds medio 2023 zijn er geen bouwkavels meer te koop op dit bedrijventerrein.

Mortiere Ensemble (Bachweg) ligt direct aan de N57 en is bestemd voor maatschappelijke voorzieningen en kantoren.

Contactpersoon Mortiere: Cor Helmendach 0118 67 52 34.

Ramsburg

Met de aanleg van de N57 en de nieuwe Oostperkweg is Ramsburg veel beter bereikbaar dan vroeger. Ramsburg is klaar voor de toekomst.

Het bedrijventerrein Ramsburg is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw en de wegen waren aan een opknapbeurt toe. De wegen waren niet geschikt voor het moderne vrachtverkeer en het terrein maakte een rommelige indruk. In 2015 vond er daarom een herstructurering plaats. De gemeente geeft bouwkavels uit aan de Oostperkweg, de Heerlijkheidsweg en de Dampoortweg voor kantoren en dienstverlenende bedrijven.

Contactpersoon Ramsburg: Cor Helmendach 0118 67 52 34.

Stromenpoort

Stromenpoort is de naam van een strook grond, die ligt tussen de Nieuwe Vlissingseweg en de kazerne van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg.

Het gebied biedt plaats aan vier à vijf instellingen die vallen onder de bestemming maatschappelijke doeleinden. De uit te geven gronden, circa 10.000 m2, zijn inmiddels door de gemeente bouwrijp gemaakt. Er is onder meer een nieuwe ontsluitingsweg inclusief parkeerplaatsen aangelegd, die de naam Het Zwin heeft gekregen. Inmiddels is er het korpsgebouw van het Leger des Heils en een moskee gebouwd. Momenteel is er nog ruim 7.000 m2 direct uitgeefbaar.

Contactpersoon Stromenpoort: Jack Dooms 0118 67 52 03.