Een afschrift of een uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk of overlijden) heeft plaatsgevonden.

Afschrift of uittreksel burgerlijke stand aanvragen

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

  • geboorte;
  • huwelijk of partnerschapsregistratie;
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;
  • overlijden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor bij de balie van de gemeente terecht. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende.

Kosten afschrift of uittreksel burgerlijke stand

Een afschrift of uittreksel burgerlijke stand kost € 16,60 (2024).

Aanvraag afschrift of uittreksel burgerlijke stand

U vraagt een afschrift burgerlijke stand online, schriftelijk of persoonlijk aan de balie aan.

Online

Via Afschrift burgerlijke stand. U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen.

Schriftelijk

U schrijft een brief met daarin in ieder geval: uw naam en adres; de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum); een kopie van uw geldige legitimatiebewijs; uw handtekening. Er wordt een rekening gestuurd. Na ontvangst van de betaling wordt het afschrift of uittreksel verstuurd.

Aan de balie van de gemeente

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
  • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.