De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Afschrift of uittreksel burgerlijke stand aanvragen (link naar externe website)

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

  • geboorte;
  • huwelijk of partnerschapsregistratie;
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;
  • overlijden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor bij de balie van de gemeente terecht. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende.

Kosten

Een afschrift of uittreksel burgerlijke stand kost € 14,30 (2022).

Aanvraag

U vraagt een afschrift burgerlijke stand online, schriftelijk of persoonlijk aan de balie aan.

Online

Via Afschrift burgerlijke stand. U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen.

Schriftelijk

U schrijft een brief met daarin in ieder geval: uw naam en adres; de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum); een kopie van uw geldige legitimatiebewijs; uw handtekening. Er wordt een rekening gestuurd. Na ontvangst van de betaling wordt het afschrift of uittreksel verstuurd.

Aan de balie van de gemeente

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
  • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.