Als u buiten Middelburg staat ingeschreven of als u buiten de bebouwde kom van Middelburg woont en als u voor werk in de vergunningszone moet parkeren, dan kunt u een woon-werkvergunning aanvragen.

Voorwaarden

  • U moet in een andere gemeente dan Middelburg ingeschreven staan of buiten de bebouwde kom van Middelburg wonen;
  • Kenteken staat op uw naam;
  • Aanvraag moet in opdracht van de werkgever worden gedaan;
  • Er zijn vier locaties voor woon-werkparkeren: Loskade, Molenwater, Nieuwe Oostersestraat / Bastion en Hof van Tange. Er mag een verzoek voor een parkeerlocatie worden gedaan, maar de toewijzing wordt door de gemeente bepaald;

Kosten

De kosten voor een woon-werkvergunning in 2022 bedragen €330,00 per jaar (per maand € 27,50).

Aanvraag

Vul het aanvraagformulier woon-werkvergunning (pdf, 269 kB) in.

Het formulier stuurt u naar:

Gemeente Middelburg
ter attentie van Publiekszaken
Kanaalweg 3
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

U ontvangt de vergunning binnen vier werkdagen per post. De vergunning is pas geldig als deze zichtbaar achter de voorruit is geplaatst.