Als u buiten het vergunningszone woont en u moet voor werk in de vergunningszone parkeren, dan kunt u een woon-werkvergunning aanvragen.

Woon-werkvergunning aanvragen

Voorwaarden woon-werkvergunning

  • U moet in een andere gemeente dan Middelburg ingeschreven staan of buiten de bebouwde kom van Middelburg wonen;
  • Kenteken staat op uw naam;
  • Aanvraag moet in opdracht van de werkgever worden gedaan;
  • Er zijn vier locaties voor woon-werkparkeren: Loskade, Molenwater, Nieuwe Oostersestraat / Bastion en Hof van Tange. Er mag een verzoek voor een parkeerlocatie worden gedaan, maar de toewijzing wordt door de gemeente bepaald;

Kosten woon-werkvergunning

De kosten voor een woon-werkvergunning in 2024 bedragen €350,40 per jaar.

Aanvraag woon-werkvergunning

Regel de woon-werkvergunning online via het parkeerloket. De aanvraag moet door de werkgever worden ingediend.

Bent u niet in bezit van e-herkenning, dan kunt u vragen om een eenmalige resetcode. De resetcode kunt u aanvragen via het e-mailadres parkeerbeheer@middelburg.nl of tel. 0118 67 50 00. Na activering logt u in met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Digitale vergunning in plaats van papier

Nadat u de woon-werkvergunning betaald heeft, is uw nieuwe en digitale vergunning meteen actief. U hoeft geen vignet meer in de auto te leggen. U ontvangt dus geen papieren vergunning meer om achter de voorruit van uw auto te plaatsen. Onze medewerkers controleren straks alle auto’s op kenteken.