Logo Interreg North Sea Region MOVE European Regional Development Fund en logo European Union

De gemeente Middelburg heeft samen met HZ University of Applied Sciences, een Belgische, Schotse en Duitse partner deelgenomen aan het Europese project MOVE (Mobility Opportunities Valuable for Everyone). Binnen MOVE is gezocht naar innovatieve mobiliteitsoplossingen in landelijk en semi-landelijke gebieden.

Voor het delen van de ervaringen en ter inspiratie is een witboek gemaakt. Hierin worden vier projecten (pilots) van de in totaal elf pilots binnen MOVE toegelicht.

Het document is geschreven in het Engels.