De stand van zaken rond de herstructurering van het winkelcentrum in Dauwendaele.

Het winkelcentrum in Dauwendaele, een gebouw uit 1973 in particulier eigendom, is verouderd. Steeds meer winkels staan leeg. De ondernemers uit het winkelcentrum en de gemeente werkten samen aan een plan voor een nieuw winkelcentrum op de huidige locatie.
 
Dit plan kon niet worden uitgevoerd omdat niet alle eigenaren er aan wilden meewerken. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren heeft een plan gemaakt om het bestaande winkelcentrum gefaseerd op te knappen. Er wordt groot onderhoud verricht en de VVE wil de gevels van het pand vernieuwen. Ook de entree aan de Vrijlandstraat wordt vernieuwd, net als de lichtstraten boven de passage. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd.

Daarnaast heeft de gemeente het voormalige ontmoetingscentrum verkocht aan Aldi. Het ontmoetingscentrum wordt gesloopt, evenals de naastgelegen winkel.  Aldi gaat hier een nieuwe winkel bouwen met een parkeergarage eronder. De winkeliers verwachten dat deze supermarkt veel nieuwe bezoekers naar het winkelcentrum gaat trekken.