De stand van zaken rond de herstructurering van het winkelcentrum in Dauwendaele.

Het winkelcentrum in Dauwendaele, een gebouw uit 1973 in particulier eigendom, is verouderd. Steeds meer winkels staan leeg. De ondernemers uit het winkelcentrum en de gemeente werkten samen aan een plan voor een nieuw winkelcentrum op de huidige locatie. De gemeenteraad besloot eind 2014 om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit plan. Medewerking van alle eigenaren was nodig. De gemeente had een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar.

Van de 18 eigenaren hebben 8 eigenaren het bod op hun pand of panden geweigerd. De projectontwikkelaar acht het zinloos om nog verder te onderhandelen gelet op de beperkte financiële ruimte en de opstelling van de betrokken eigenaren. Het bestuur van de VVE en de ontwikkelaar hebben de conclusie getrokken dat de sloop en nieuwbouw van het winkelcentrum niet haalbaar is en dat het gebouw moet worden opgeknapt. Met name het dak en de lichtstraten hebben dringend onderhoud nodig.

Het bestuur van de vereniging van eigenaren van het winkelcentrum, het college van B en W en ontwikkelaar Concept-NL zijn zwaar teleurgesteld. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd om een nieuw winkelcentrum voor Dauwendaele mogelijk te maken. De gemeente is eigenaar van het voormalige ontmoetingscentrum. De gemeente zal proberen om het ontmoetingscentrum een invulling te geven waarmee het winkelcentrum aantrekkelijker wordt gemaakt.