De toegang tot zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is georganiseerd bij de gemeente Middelburg.  Samen met de klant, partners en hulpverleners organiseert het team geschikte ondersteuning voor de inwoners van de gemeente Middelburg als zij niet meer zelf kunnen, of met het (sociaal) netwerk en met voorliggende voorzieningen geen oplossing kunnen vinden voor het ervaren probleem.

Wat kunt u zelf?

Belangrijk is dat er wordt gekeken wat u zelf kan. Met als doel dat burgers zeggenschap en regie hebben over hun eigen leven.  Het is de bedoeling van de Wmo dat u zich inspant om uw eigen situatie te verbeteren.

Wat kan de omgeving?

De omgeving kan in veel gevallen hulp bieden als er beperkingen zijn in de zelfredzaamheid en participatie. De ondersteuning vanuit de omgeving kan in drie verschillende vormen worden aangeboden: gebruikelijke hulp (hulp van partner of huisgenoot), mantelzorg (hulp van familie of vrienden) of vrijwilligershulp. Maar er zijn ook organisaties op Walcheren die advies en hulp kunnen bieden zoals Vizita(externe link), Humanitas Zeeland(externe link), en Stichting Manteling(externe link).

Voorliggende voorzieningen

Een voorliggende voorziening is een voorziening waarbij je de kosten of service waar je voor betaalt al op een andere manier vergoedt kunt krijgen. Dat kan bijvoorbeeld via de zorgverzekeraar zijn, een maaltijdservice, een vorm van vervoer of een uitkeringsinstantie zoals Orionis.

U bent vrij om wel of niet gebruik te maken van een geschikte voorliggende voorziening. Maar als u er geen gebruik van maakt, betekent dit niet dat u daarmee een beroep kunt doen op een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo.  

Een voorbeeld

Als u een voorziening (bijvoorbeeld een douchestoel) aanvraagt in verband met uw beperking(en) dan kijkt de gemeente eerst of er een andere instantie of (rechts)persoon is die deze voorziening kan leveren. De gemeente adviseert dan dat een thuiszorgwinkel of een bouwmarkt, deze voorziening kan leveren. De gemeente kan daarmee de aanvraag voor een voorziening afwijzen, omdat u gebruik kunt maken van een voorliggende voorziening.

Voorziening op maat

Sinds 1 januari 2007 is de Wmo ingevoerd en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van geschikte ondersteuning, zodat mensen kunnen blijven ‘meedoen’ in de samenleving. Dat betekent dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en actief kunnen meedoen in de samenleving.

Het idee achter de Wmo is dat mensen met lichamelijke, mentale of geestelijke beperkingen zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en functioneren.

Het gaat er bijvoorbeeld om dat je:

  • Je dingen niet goed begrijpt;
  • Moeilijk contact maakt met andere mensen;
  • Hulp nodig hebt bij het schoon houden van je huis;
  • Bezigheden voor overdag zoekt (dagbesteding).

De Wmo vormt samen met de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZvW) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van Zorg en Welzijn.

Zorg en ondersteuning

De gemeente Middelburg regelt de ondersteuning op haar eigen manier.  Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie en zoekt met u mee naar een geschikte oplossing voor de vraag die u hebt neergelegd. Het onderzoek wordt gedaan tijdens een keukentafelgesprek of telefonisch gesprek.

Het resultaat

Voor de Wmo 2015 stond de voorziening centraal. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld een scootmobiel aanvroegen. Nu wordt er eerst gekeken naar het gewenste resultaat en naar mogelijke manieren om dat resultaat te bereiken. De uitkomst kan zijn dat iemand geen scootmobiel krijgt om een vervoersvraag op te lossen, maar dat de persoon gebruik kan maken van een – veel goedkopere – voorziening zoals het openbaar vervoer.

Toegang in Middelburg

De huidige toegang tot zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd bij de gemeente Middelburg. Samen met de klant, partners en zorgverleners organiseert het team passende ondersteuning voor de inwoners van de gemeente Middelburg als zij niet meer zelfstandig, of met het (sociaal) netwerk en met voorliggende voorzieningen geen oplossing kunnen vinden voor het ervaren probleem.

Contactgegevens Toegang In Middelburg (TIM)

TIM is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0118 67 50 00, e-mail: tim@middelburg.nl

Spoed- of crisissituatie

Voor spoed- of crisissituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is TIM tussen 16.30 en 17.00 uur bereikbaar op 0118 - 67 50 00.

Tussen 17.00 en 08.30 uur en in het weekend en op feestdagen

Is er een spoed- of crisissituatie met jeugdigen tot en met 17 jaar, wat niet kan wachten tot de volgende werkdag?
Neemt u dan contact op met de crisishulp Jeugd, de bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst voor jeugdigen op telefoonnummer 085 - 48 33 129.

Is er een spoed- of crisissituatie met mensen van 18 jaar of ouder, wat niet kan wachten tot de volgende werkdag? Neemt u dan contact op met de Zeeuwse bereikbaarheidsdienst op telefoonnummer 085 - 222 00 19.

Mantelzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Dat bent u als u zorg verleent aan een naaste. De gemeente Middelburg heeft stichting Manteling gecontracteerd om deze ondersteuning te leveren.

Levert u zorg aan een naaste? Weet dan dat u daarin niet alleen hoeft te staan.

Heeft u vragen over het zorgen voor een ander, of heeft u juist zelf in uw dagelijks leven extra zorg nodig? Wat uw situatie ook is, ondersteuning hierbij kan prettig zijn. Er is veel mogelijk: contact met lotgenoten, inzet van een vrijwilliger, trainingen en bijeenkomsten, maar ook informatie en advies.

Kijk op de website van Manteling(externe link) of bel naar 0118 55 35 30 (van 9.00 - 13.00 uur).