Werkzaamheden Breestraat

In de Breestraat en omgeving gaan we een regenwaterriool aanleggen. Ook gaan we de Breestraat herstraten en herinrichten.

Op 18 april 2023 was er een informatieavond over de werkzaamheden in de Breestraat. Met de daar opgehaalde vragen of opmerkingen hebben we een definitief ontwerp gemaakt. 

Wanneer we de werkzaamheden uitvoeren is nog onbekend. Eerst gaat Stedin nog kabels en leidingen vervangen. Na deze werkzaamheden gaan wij de Breestraat aanpakken.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ondergetekende via 0118 67 52 11 of een e-mail sturen naar peter.maas@middelburg.nl.