U kunt de gemeente verzoeken een weg bij u in de buurt te onttrekken aan het openbaar verkeer. Deze weg is dan niet langer toegankelijk voor openbaar verkeer.

Bij het besluit weegt de gemeente het algemene verkeersbelang (waaronder het gebruik van de weg, de toegankelijkheid van de percelen die erop uitwegen en de toestand van de weg) en andere belangen af.

Voorwaarden verzoek onttrekking weg aan het openbaar verkeer

Om een verzoek in te dienen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De te onttrekken weg moet een openbare weg zijn in de zin van de Wegenwet.
  • De weg wordt niet onderhouden door het Rijk, de provincie of het waterschap.
  • U bent belanghebbende. Daarvoor moet uw belang rechtstreeks zijn betrokken bij een besluit over de openbaarheid van de weg. Bovendien moet uw belang zich onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop een besluit betrekking heeft. Bij een willekeurige verkeersdeelnemer is dat onderscheid onvoldoende aanwezig.

In beroep

Weigert de gemeente aan het verzoek te voldoen? Dan kunt u in beroep gaan bij het college van gedeputeerde staten.