Verricht u werkzaamheden op of bij water? Dan moet u dit melden of, in sommige gevallen, een watervergunning aanvragen.

Voorwaarden watervergunning

Voor de volgende activiteiten heeft u een watervergunning nodig:

  • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewateren;
  • grondwater onttrekken;
  • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, dijk);
  • aanleg waterberging;
  • dempen van een watergang.

Aanvraag watervergunning