Vaak weten mensen niet precies wat wel en wat niet in het riool mag. Stichting RIONED geeft een overzicht.

Enige voorbeelden van zaken die niet in de riolering thuis horen.

Schoonmaakdoekjes

In de grote rioolpijpen komen die doekjes samen en hopen zich op tot grote kluwen. Of het doekje komt bij een pomp terecht. Omdat een pomp geen doekjes kan verwerken, kan deze vastlopen. U kunt uw schoonmaakdoekjes het beste in de grijze container werpen.

Frituurvet

Frituurvet stolt wanneer het afkoelt. In uw eigen riool of in het openbare riool ontstaan grote klonten gestold vet. Uiteindelijk kan het afvalwater niet meer door het riool stromen en blijft het staan in uw wc-pot of gootsteen. Uw frituurvet kunt u kwijt in de milieustraat of bij de supermarkt. Van uw oud frituurvet wordt onder andere biodiesel gemaakt.

Medicijnen, verf en terpentine

Andere stoffen, zoals medicijnen, verf en terpentine zorgen niet voor verstoppingen in het riool, maar vervuilen wel het oppervlaktewater (vijvers, sloten, meren en rivieren). Het afvalwater komt via het riool in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier zorgt het waterschap dat het afvalwater wordt gezuiverd, voordat het naar het oppervlaktewater stroomt. De zuivering haalt veel stoffen uit het water, zoals zand en kleine deeltjes, opgeloste stoffen en natuurlijk alle fecaliën. Niet alle stoffen kunnen worden verwijderd, zo blijft een deel van de medicijnen achter in het water en kan dan in rivieren en sloten terechtkomen. Zo komen resten van verontreinigende stoffen via vissen en vogels in de voedselketen terecht.