Wilt u een vreugdevuur organiseren, of hout of maaisel verbranden op uw terrein? Voor het stoken van vuur moet u toestemming vragen aan de gemeente.

De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen, in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu. Als u zich niet in deze beslissing kunt vinden, kunt u tot 6 weken na de beslissing bezwaar maken.

Aanvraag ontheffing verbranden hout

Een ontheffing om vuur te stoken vraagt u aan via:

U kunt het ingevulde formulier sturen aan:

Gemeente Middelburg
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Vragen

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0118 67 50 00.