De gemeente Middelburg kent een collectieve vrijwilligersverzekering voor inwoners die vrijwilligerswerk verrichten.

Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Middelburg een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

Alle vrijwilligers die 'onverplicht en onbetaald' werk doen ten behoeve van anderen en/of de samenleving komen in aanmerking, mits zij dat doen in organisatorisch verband en er een maatschappelijk belang wordt gediend. Mantelzorgers zijn ook verzekerd, onder voorwaarden.

Ook eenmalige activiteiten

Het maakt niet uit hoeveel uren vrijwilligerswerk u doet. Dus ook eenmalige activiteiten zijn verzekerd, zoals het rijden voor het voetbalteam van uw zoon naar en van een wedstrijd. Het maakt dus niet uit of u zich vrijwillig inzet voor een kerk, voor een buurthuis of voor een club. In alle gevallen bent u verzekerd. Alleen vrijwilligers bij de politie, bij de brandweer en maatschappelijke stages zijn uitgesloten.

Bij wie zijn vrijwilligers verzekerd?

De gemeente Middelburg heeft de verzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea.

In algemene termen zijn vrijwilligers verzekerd voor:

  • ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommen;
  • rechtsbijstand;
  • verkeersaansprakelijkheid;
  • aansprakelijkheid van de vrijwilligers;
  • aansprakelijkheid van de organisatie (onder voorwaarden).

Aanvraag vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet aan te melden voor de verzekering. Er wordt bij schade pas gekeken of u op het moment dat de schade ontstond, vrijwilligerswerk deed.

Wat te doen bij schade?

Heeft u schade ondervonden tijdens het uitoefenen van uw vrijwilligerswerk? Dan kunt u dat melden via het schade-aangifteformulier op de website van Centraal Beheer. Op dit formulier moet u als benadeelde aangeven wat uw rol is geweest en bij welke maatschappelijke activiteit de schade is ontstaan.

Kies hoe u het schade-aangifteformulier indient

  • Opslaan en mailen naar info@middelburg.nl
  • Printen en afgegeven bij de receptie van het stadskantoor, ter attentie van afdeling Wijk en Bestuur, Kanaalweg 3 in Middelburg
  • Printen en opsturen naar Gemeente Middelburg, ter attentie van afdeling Wijk en Bestuur, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg

Komt u er niet uit? Geen probleem. Bel gemeente Middelburg via telefoon 0118 67 50 00 en vraag het formulier aan. Schade-experts van de verzekeraar toetsen of de schademelding rechtmatig is. Als uw claim gegrond is handelt de verzekeraar de schade verder met u af en licht de gemeente hierover in.

Uitgebreide informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u vinden op de website van Centraal Beheer.