Gemeente Middelburg neemt overlast van hondenpoep serieus en wil door voorlichting en handhaving de overlast en ergernis van de inwoners verminderen. Bij het niet opvolgen van de regels wordt er een proces-verbaal uitgeschreven. Deze bekeuring bedraagt 140 euro (plus administratiekosten).

De meeste mensen vinden honden leuke dieren en beleven er veel plezier aan, maar het hebben van honden heeft ook minder leuke kanten. U heeft het vast wel eens meegemaakt: u loopt op straat en ineens stapt u in de hondenpoep. Uit signalen die we telefonisch doorkrijgen, of klachten die kenbaar worden gemaakt aan onze BOA’s en op wijktafels, is gebleken dat hondenpoep een grote bron van ergernis is.

De straatverontreiniging kan grote gevaren opleveren voor de volksgezondheid.

Ook wordt via hondenuitwerpselen die op straat, in parken en plantsoenen blijven liggen, het voor honden dodelijke canine-parvovirus verspreidt.

Vier regels

Om overlast door honden(poep) te beperken, zijn er vier regels uit de plaatselijke verordening waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden:

  1. Lijn uw hond aan binnen de bebouwde kom. Honden mogen wel loslopen in de daarvoor bestemde gebieden;
  2. Zorg dat uw hond te identificeren is;
  3. Betaal hondenbelasting;
  4. Ruim de poep van uw hond op

Hond uitlaten in Middelburg

Binnen de bebouwde kom van gemeente Middelburg zijn de honden aangelijnd. Honden mogen wél los lopen in de daarvoor aangewezen losloop-gebieden zoals;

  • de bolwerken
  • Amaliapark,
  • groenzone bij het sportpark De Veerse Poort,
  • de grote weide van het Meiveld,
  • de Singel in Arnemuiden,
  • Park Toorenvliedt (Zuidelijk deel)

Op publieke terreinen zoals kinderspeelplaatsen, schoolpleinen, speelweiden, sportterreinen en bij scholen is het verboden voor honden.

Opruimplicht

Het betalen van hondenbelasting geeft u geen vrijbrief om uw hond de straat te laten bevuilen. In alle gevallen bent u als hondeneigenaar verplicht om de hondenpoep op te ruimen. Dit betekent dat u zelf iets mee moet nemen om de hondenpoep in te doen. Dit geldt in heel de gemeente Middelburg, dus ook in de losloop-gebieden. De volle zakjes deponeert u in de afvalbakken of uw eigen afvalbak voor restafval. Zo werkt u mee aan het leefbaar houden van uw straat en buurt.

De opruimplicht geldt niet voor blindengeleidehonden of andere honden die dienen als hulp of geleide voor gehandicapten.

Hondenbelasting

Zodra u een hond bezit, dient u daar aangifte van te doen. Ook als het aantal honden wijzigt, moet u dat direct melden. Dit kan via de pagina Hondenbelasting of op het stadskantoor. Zeker voordat een controleur bij u aan de deur komt.

Boetes

Als u de hondenpoep niet opruimt, dan kunt u hierop worden aangesproken door de handhavers van de gemeente Middelburg. Zij hebben de opdracht te letten op overlast door hondenpoep en het aangelijnd lopen van honden. Overtreding van de regels kan u een fikse boete opleveren.

Blindengeleidehond

Wie een blindengeleidehond of een zogeheten “gehandicaptenhond” (via de Stichting SOHO, de Stichting SAM of een vergelijkbare instantie) heeft, kan bij de gemeente om vrijstelling van hondenbelasting vragen.

Identificeerbaar

Uw hond moet identificeerbaar zijn, dus bijvoorbeeld een halsband met adresgegevens dragen.