De vlag is een nationaal symbool waarmee de eenheid van ons land wordt uitgedrukt en uiting wordt gegeven aan het collectieve gevoel bij feestelijke- en droevige gebeurtenissen. Er is een aantal vaste dagen in het jaar waarop de vlag vanaf overheidsgebouwen wordt uitgestoken. Op die dagen worden ook burgers uitgenodigd om te vlaggen.

Daarnaast kunnen er incidentele gebeurtenissen zijn waarop de ministerraad vraagt om het collectieve gevoel door middel van vlaggen tot uiting te brengen. Bij droevige gebeurtenissen wordt de vlag half stok gehesen uit eerbetoon voor slachtoffers en overledenen.

Naast het verzoek van de minister-president of de ministerraad kan het gemeentebestuur ook zelf besluiten om bij bijzondere gelegenheden te vlaggen en haar inwoners op te roepen dit gebaar te volgen.

Oranje wimpel

Op Koningsdag en op de hieronder vermelde verjaardagen van leden van het koninklijk huis wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd als teken van verbondenheid met het Huis van Oranje. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel gevoerd.

De vaste dagen waarop in Middelburg de nationale driekleur wordt gevlagd zijn:

  • 31 januari: verjaardag van prinses Beatrix
  • 27 april: Koningsdag
  • 4 mei: Nationale dodenherdenking, halfstok vlaggen
  • 5 mei: Nationale Bevrijdingsdag
  • 17 mei: verjaardag van Koningin Maxima
  • Laatste zaterdag in juni: Veteranendag
  • 15 augustus: formeel einde Tweede Wereldoorlog
  • 7 december: verjaardag van de Prinses van Oranje
  • 15 december: Koninkrijksdag

De dag waarop in Middelburg vanaf het stadhuis de regenboogvlag wordt gevlagd is:

  • 11 oktober: Landelijke Coming-Outdag

Met uitzondering van 27 april, 4 mei en 5 mei wordt, indien de dag op zon- en feestdagen valt, één dag later gevlagd. Koningsdag wordt gevierd op zaterdag 26 april als het op een zondag valt. 4 en 5 mei blijven op zondag. Op 4 mei wordt de vlag vanaf 18.00 uur tot 21.15 (zonsondergang) half stok gehangen.

Het staat ieder vrij om de Nederlandse vlag uit te steken, bijvoorbeeld bij bijzondere gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind, het halen van een schoolexamen of een huwelijksjubileum. Het uithangen en hijsen van de vlag dient met zorg te gebeuren. Zo moet de vlag aan een voldoende lange stok te hangen, mag hij de grond niet raken en het verkeer niet hinderen. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen.

* Stadhuis, stadskantoor, Lange Jan, kerktorens St. Laurens, Kleverskerke, Arnemuiden, Nieuw- en St. Joosland