Wilt u een vast bordje langs de openbare weg, dat verwijst naar uw bedrijf? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Voor dergelijke bordjes gelden de volgende regels.

Per bedrijf maximaal één verwijzingsbordje aan paal of lichtmast

Omwille van de verkeersveiligheid en de overzichtelijkheid en duidelijkheid van de weggebruiker, én omwille van het goed uiterlijk aanzien van de openbare ruimte, wil de gemeente een woud van borden voorkomen. Aan de openbare weg in onze gemeente is daarom in principe per bedrijf of object één verwijzingsbordje toegestaan.

Vorm, maten en kleur van verwijzingsbordje

Het bordje dient aan een paal op minimaal 1.80 m. hoogte te worden aangebracht. De gemeente (afdeling Stadsbeheer) zorgt voor plaatsing van het bord (kokerprofiel). De standaardmaat van het bord is maximaal 80 x 20 cm., in pijlvorm. De tekst kan naar keuze worden ingevuld. De kleur van het bord is in principe groen of rood/bruin, met witte letters.

Locatie

Een verwijzingsbord mag niet te ver te zijn aangebracht vanaf de locatie waar naar verwezen wordt. Gedacht moet worden aan een locatie in de straat of op de hoek van de straat waar u gevestigd bent en/of op korte loopafstand. Als er overeenstemming is over de locatie van het bordje, dan kan vergunning worden aangevraagd. Zie onder “Aanvraag”.

Kosten aanschaf en plaatsing

De kosten van aanschaf en plaatsing komen voor uw rekening. De kosten bedragen (tarief 2021) € 170 voor aanschaf en € 50 voor plaatsing van het bord door de gemeente.

Overige kosten

  • leges: € 19,25 (tarief 2021) voor de vergunning (eenmalig);
  • precariobelasting: € 17,89 (tarief 2021) per jaar.

Regelen plaatsing

Voor overleg over (aanschaf en plaatsing van) een verwijzingsbordje kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer, de heer C.A. van Elsäcker, telefoon (0118) 67 53 32. Na overeenstemming zal die afdeling voor plaatsing van het bord zorgdragen.

Aanvraag

Een vergunning op grond van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 voor een verwijzingsbordje vraagt u aan via het volgende formulier:

U kunt het ingevulde formulier sturen aan:

Gemeente Middelburg
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
of aan info@middelburg.nl

Vragen

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving: de heer P. Maas, telefoonnummer (0118) 67 53 05 of e-mail naar p.maas@middelburg.nl.