De verkoop en opslag van vuurwerk geeft risico op ontploffing en is daardoor een gevaar voor de omgeving. Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden verboden aan het verkopen en opslaan van vuurwerk.

Vuurwerk verkopen

  • U mag alleen vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
  • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
  • Op ieder vuurwerkproduct moet een duidelijke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing staan.
  • U mag niet meer dan 25 kilogram per klant verkopen
  • U dient een melding in te dienen of een vergunning aan te vragen.

Vuurwerk opslaan

  • De meldingsplicht geldt als u binnen uw bedrijf minimaal 10 kilogram en maximaal 10.000 kilogram consumentenvuurwerk wilt opslaan.
  • Voor het opslaan van meer dan 10.000 kilogram consumentenvuurwerk is een omgevingsvergunning van de provincie nodig.
  • U moet vuurwerk opslaan in een speciale opslagruimte, volgens strenge veiligheidsregels. Zo moet er voldoende afstand zijn tussen de opslagruimte en de verkoopruimte en andere kwetsbare objecten in de omgeving.
  •  Voor vragen met betrekking tot het aanvragen van een omgevingsvergunning of indienen van een melding kunt u contact opnemen met de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland, www.rudzeeland.nl

Aanvraag

Controleer of u een omgevingsvergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Log in via eHerkenning. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding doen.

U krijgt schriftelijk antwoord van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland, gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Vuurwerk op rijksoverheid.nl