Als u bij de Provinciale-staten verkiezing elders in de provincie wilt stemmen of bij de Tweede Kamer verkiezing en de verkiezing van het Europees Parlement elders in het land wilt stemmen, dan kunt u bij uw gemeente uw stempas omruilen voor een kiezerspas waarmee u buiten de gemeentegrens mag stemmen.

Voorwaarden

U komt voor een kiezerspas in aanmerking als u:

  • als kiezer staat geregistreerd;
  • nog geen schriftelijk verzoek heeft ingediend om bij volmacht of per brief te stemmen.

Dit geldt bij alle verkiezingen met uitzondering van gemeenteraadsverkiezingen. Dan is stemmen in een andere gemeente namelijk niet mogelijk.

Kiezerspas

U moet een kiezerspas aanvragen als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen dan waar u staat ingeschreven. U mag dan stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezingen gelden. In de hele provincie voor Provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen en in het hele land voor Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen. Voor gemeenteraadverkiezingen geldt de kiezerspas niet.

Stempas

Met een stempas mag u in elk stembureau stemmen binnen de gemeente waar u ingeschreven staat. U krijgt de stempas thuisgestuurd uiterlijk veertien dagen voor een verkiezing. U kunt iemand machtigen om voor u stemmen.