Als u bij de Provinciale-staten verkiezing elders in de provincie wilt stemmen of bij de Tweede Kamer verkiezing en de verkiezing van het Europees Parlement elders in het land wilt stemmen, dan kunt u bij uw gemeente uw stempas omruilen voor een kiezerspas waarmee u buiten de gemeentegrens mag stemmen.

Voorwaarden

U komt voor een kiezerspas in aanmerking als u:

  • als kiezer staat geregistreerd;
  • nog geen schriftelijk verzoek heeft ingediend om bij volmacht of per brief te stemmen.

Dit geldt bij alle verkiezingen met uitzondering van gemeenteraadsverkiezingen. Dan is stemmen in een andere gemeente namelijk niet mogelijk.

Kiezerspas

U moet een kiezerspas aanvragen als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen dan waar u staat ingeschreven. U mag dan stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezingen gelden. In de hele provincie voor Provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen en in het hele land voor Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen. Voor gemeenteraadverkiezingen geldt de kiezerspas niet.

Stempas

Met een stempas mag u in elk stembureau stemmen binnen de gemeente waar u ingeschreven staat. U krijgt de stempas thuisgestuurd uiterlijk veertien dagen voor een verkiezing. U kunt iemand machtigen om voor u stemmen.

Aanvraag

Uw aanvraag voor een kiezerspas regelt u schriftelijk of bij de balie van het stadskantoor.

Schriftelijk

Het formulier aanvraag kiezerspas (pdf, 33 kB) moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de gemeente zijn ontvangen. Heeft u uw stempas al ontvangen dan dient u deze mee te sturen. De kiezerspas wordt u daarna zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Let op: stond u in de afgelopen 43 dagen nog in geschreven bij een andere gemeente (kortom: bent u onlangs verhuisd)? Dan moet u bij uw oude gemeente terecht voor het omzetten van uw stempas in een kiezerspas;

Verliest u uw kiezerspas, dan is deze niet meer te vervangen.

Aan het loket

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart);
  • uw stempas.

U kunt een kiezerspas aanvragen aan het loket tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voor de verkiezing. De kiezerspas wordt aan de balie direct meegegeven.