We begrijpen het als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over de opvang van vluchtelingen bij iemand thuis of wat u zelf kunt doen om te helpen. De komende tijd blijft de gemeente volgen welke hulp en ondersteuning vanuit de gemeente Middelburg mogelijk en nodig is.

Waarom is registratie belangrijk?

Het is heel belangrijk dat de Oekraïners die in Middelburg zijn, zich registreren. Vangt u mensen uit Oekraïne op? Meld dit dan via oekraine@middelburg.nl.

Dit is nodig om bijvoorbeeld onderwijs, inkomen en zorg te regelen.

Waarom willen we een overzicht hebben van de personen in de gemeente Middelburg die vluchtelingen in huis opvangen?

Dit is belangrijk om grip te krijgen op de situatie. Met name met het oog op registratie en het aanbieden van zorg en onderwijs.

Zijn er al locaties in Middelburg gevonden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Op verschillende plekken in de gemeente zijn woonruimten voor vluchtelingen uit Oekraïne te weten; Schoolgebouw aan de Keurhove 3, verschillende woningen in Arnemuiden en Middelburg én diverse appartementen (studentenhuisvesting) aan de Kanaalweg.

De woonruimten bij Keurhove is huisvesting voor een langere periode.

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor woonunits aan de Kleverskerkseweg in Middelburg.

Ik wil mijn huis ter beschikking stellen voor de opvang van vluchtelingen

Wij adviseren u de website van Vluchtelingenwerk Nederland(externe link) te raadplegen. Hier vindt u onder meer de mogelijkheid zich aan te melden bij Takecarebnb(externe link). Deze organisatie houdt zich bezig met de opvang van vluchtelingen door particulieren en werkt samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Bij het iemand in huis nemen komt veel kijken. Het is belangrijk dat u goed nadenkt hierover.

Op het moment dat u niet langer de opvang van Oekraïners kan verzorgen, dient u zelf op zoek te gaan naar vervangende woonruimte voor deze mensen. Als het u echt niet lukt om vervangende woonruimte te vinden, kunt u contact met ons opnemen. Wij bekijken waar huisvesting in Zeeland beschikbaar is. Wij kunnen absoluut niet garanderen dat zij andere woonruimte in Middelburg krijgen.

In de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)(externe link) vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor vluchtelingen uit de Oekraïne beschikbaar zijn.

Mensen uit Oekraïne die asiel aanvragen, kunnen bij het COA(externe link) terecht voor opvang en begeleiding.

Ik heb werknemers uit Oekraïne

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de huisvesting van uw werknemers. Dat geldt ook wanneer u werknemers heeft uit Oekraïne. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vluchtelingen. Niet voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Krijgen wij als gastgezin een financiële tegemoetkoming in de kosten?

Gastgezinnen krijgen geen financiële tegemoetkoming. De Oekraïense vluchtelingen zelf ontvangen leefgeld aangevuld met een wooncomponent. Het is mogelijk dat er afspraken(vrijwillig) gemaakt worden over een bijdrage aan het huishouden.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen (medisch noodzakelijke) hulp krijgen en wordt dit vergoed?

Ja, dat is het geval. Voor meer praktische informatie verwijzen wij u naar de website van het Rijksoverheid(externe link).

Komen Oekraïense vluchtelingen in aanmerking voor leefgeld?

Orionis Walcheren verstrekt leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen op Walcheren.

Voor het ontvangen van leefgeld is inschrijving bij de gemeente in de Basis Registratie Personen nodig.

Hier geldt vaak een wachttijd voor. U kunt dan toch al naar Orionis Walcheren komen voor betaling van het leefgeld. Achteraf verwerken we dan uw inschrijving bij de gemeente.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Orionis Walcheren(externe link).

Kunnen kinderen van Oekraïense vluchtelingen naar school?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs. Hun verblijfsstatus doet er niet toe. Onder de groep Oekraïners zullen naar verhouding veel kinderen in de leerplichtige leeftijd zijn. Dit stelt het onderwijs landelijk voor een grote uitdaging. Hierbij geldt dat gemeenten en schoolbesturen hun uiterste best doen. Maar houd er rekening mee het onderwijs niet voor alle kinderen vanaf dag 1 georganiseerd is. Aanmelding van u kind kan door te mailen naar aanmeldingenonderwijs@archipelscholen.nl.

Kunnen kinderen van Oekraïense vluchtelingen meedoen met activiteiten?

Activiteiten voor kinderen kunt u vinden op onderstaande pagina’s.

Heeft u hulp nodig om uw kind aan te melden voor een activiteit of wil uw kind meedoen bij een sport- of muziek vereniging? We helpen u graag tijdens het spreekuur van Welzijn Middelburg. Maandag van 13.00 tot 14.00 uur in de ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg.

Waar kunnen Oekraïners terecht met hun vragen?

Dit kan tijdens het ontmoetingsmoment voor Oekraïners. Dit is donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in ZB.

Veilig op de vlucht

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn vrouwen, kinderen en mannen op de vlucht. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Ben je op de vlucht? Wees alert op een aantal punten.

Download de flyer in verschillende talen op de website van coördinatiecentrum tegen mensenhandel CoMensha(externe link).

Huisdieren importeren uit Oekraïne

Vluchtelingen en EU-expats die samen met hun huisdieren met spoed uit Oekraïne of Rusland naar Nederland reizen, hebben te maken met regels voor de invoer van hun dier. Deze EU-import regels zijn er om te voorkomen dat dieren de gevaarlijke ziektes met zich meebrengen.

Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit(externe link) staat informatie in het Nederlands, Engels en Oekraïens.