Logo Interreg 2 Seas Mers Zeeën SHIFFT European Regional Development Fund en logo European Union

Gemeente Middelburg heeft een Transitievisie Warmte (TWV) laten opstellen om richting te geven aan de aanpak van de warmtetransitie.

Lees de Transitievisie Warmte (TWV) Middelburg met bijlagen (pdf, 8,2 MB)

Middelburg wil in 2050 een energie- en klimaatneutrale gemeente zijn. Dat betekent dat er in de gemeente evenveel energie wordt opgewekt als gebruikt. En dat alles wat er in Middelburg gebeurt, hoe we wonen, werken en leven, vrijwel geen CO2-uitstoot heeft en niet bijdraagt aan klimaatverandering. Met in 2030 en 2050, respectievelijk 49% en 95% CO2-uitstoot vermindering als doel.

In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof om ons te verplaatsen, aardgas om het huis te verwarmen en warm water uit de kraan te laten komen. Dat aardgas, daar willen we van af. Bij het gebruik van aardgas komt namelijk ook CO2 vrij. Maar naast de CO2-uitstoot zijn er meer nadelen aan aardgas. Het raakt simpelweg op, het zorgt voor ellende in Groningen en door de verbranding van aardgas warmt de planeet op. We weten dat de opwarming voor nog veel meer narigheid gaat zorgen zoals stijging van de zeespiegel, zware regenval en hittegolven. Dat is niet goed voor onze samenleving, onze economie en ons land.

Wat is een Transitievisie Warmte?

De TVW geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in de gemeenten eruit kan zien. En welke (delen van) wijken kansrijk zijn om vóór 2030 van het aardgas af te gaan en op welke manier. We kijken daarbij ook naar andere plannen om logische combinaties te maken in de benodigde werkzaamheden. Bijvoorbeeld de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen. Vanwege de blijvende ontwikkelingen rondom techniek, beleid en financiering, update de gemeente de TVW minimaal iedere 5 jaar. Op deze manier laten we zien wat de warmtetransitie voor inwoners en (andere) gebouweigenaren betekent.

Stap voor stap gaan we samen aan de slag met de verandering naar schone warmte. Per wijk kijken we welke manieren het beste zijn. De TVW is daarmee een kompas voor de hele gemeente. De concrete uitwerking van de wijken wordt samen met organisaties, ondernemers en inwoners vastgelegd in een Wijkuitvoeringsplan (WUP).

Hoe krijgen we de verandering naar schone warmte voor elkaar?

We willen stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen zoals aardgas en dit veranderen naar het gebruik van schone warmtebronnen. In de TVW omschrijven we welke bronnen we in onze gemeente kunnen gebruiken en hoe we daarmee uiteindelijk onze woningen verwarmen, warm kunnen blijven douchen en kunnen koken. Daarom ontwikkelen we een transitiekaart. Op deze kaart is per wijk te zien welke stappen gezet kunnen worden richting een aardgasvrije gemeente.