Hoewel alle lampen voortijdig worden vervangen tegen het einde van hun levensduur, kan het voorkomen dat de openbare verlichting het niet doet. Uw melding is daarom van groot belang om storingen te verhelpen.

Meldpunt openbare verlichting

Heeft u geconstateerd dat de openbare verlichting niet werkt of kapot is, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Openbare Verlichting. Bij het invullen van de gevraagde gegevens is het van belang dat u het nummer, de plaats en het dichtstbijzijnde adres van de betreffende lantaarnpaal weet. De website geeft ook aan of er al eerder een melding gedaan is.

Bij gevaarlijke situaties zoals het uitsteken van een kabel, het ontbreken van mastdeurtjes of een aanrijding, dan kan de gemeente gebeld worden, tel. (0118) 67 50 00.