Als u als straatartiest op de openbare weg in de gemeente Middelburg wilt optreden, dan heeft u een vergunning nodig op grond van artikel 2.4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Er worden uitsluitend dagvergunningen verstrekt.

Voorschriften

Aan de vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

  1. Op één plaats mag maximaal een half uur muziek ten gehore worden gebracht. De volgende speellocatie moet minstens 100 meter verder liggen.
  2. De vergunning is uitsluitend geldig voor niet-versterkte muziek.
  3. De aanwijzingen van de politie en/of de bevoegde ambtenaar in verband met de vrijheid van het verkeer, de veiligheid op de weg en/of de openbare orde moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
  4. Bij gebruikmaking van de vergunning mag de doorstroming van het (voetgangers)verkeer niet worden belemmerd.
  5. Op donderdagen (weekmarkt) is de vergunning niet geldig op de Markt;
  6. Bij gebruikmaking van de vergunning is het niet toegestaan goederen te verkopen.
  7. U moet, bij gebruikmaking daarvan, de vergunning bij u dragen en op verzoek van een ambtenaar van politie of een andere bevoegde ambtenaar de vergunning tonen.
  8. U moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat  de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

Kosten

De verschuldigde leges voor deze vergunning bedragen € 19,45 per dag (tarief 2021).

Meenemen

Een dagvergunning voor het optreden als straatartiest (straatmuzikant) kan worden gekocht en opgehaald aan de balie van het stadskantoor.
U komt met een geldig legitimatiebewijs, tijdens kantooruren, naar het stadskantoor, Kanaalweg 3 in Middelburg. U krijgt dan de vergunning, tegen betaling van de leges, direct mee.