Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Een volmacht verlenen kan op twee manieren, u kunt schriftelijk een volmachtbewijs aanvragen of u kunt uw stempas of kiezerspas overdragen aan een gemachtigde. Als u gaat stemmen neem ook uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee. Dit identiteitsbewijs mag niet meer dan vijf jaar verlopen zijn.

Hoe werkt het?

De stempas ontvangt u uiterlijk twee weken voor de dag waarop de verkiezingen zijn.

  • Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs);
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas;
  • De gemachtigde moet in de gemeente Middelburg wonen;
  • Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een digitale kopie (een foto) zijn op bijvoorbeeld een tablet of een smartphone, de pasfoto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Het legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas, de volmacht mag altijd weer worden ingetrokken.

Let op: de gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.