Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 is een uitzondering gemaakt en mag een gemachtigde voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.

Een volmacht verlenen kan op twee manieren, u kunt schriftelijk een volmachtbewijs aanvragen of u kunt uw stempas of kiezerspas overdragen aan een gemachtigde. Als u gaat stemmen neem ook uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee. Dit identiteitsbewijs mag niet meer dan vijf jaar verlopen zijn.

Hoe werkt het?

De stempas ontvangt u uiterlijk twee weken voor de dag waarop de verkiezingen zijn.

  • Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs);
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas;
  • De gemachtigde moet in de gemeente Middelburg wonen;
  • Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een digitale kopie (een foto) zijn op bijvoorbeeld een tablet of een smartphone, de pasfoto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Het legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas, de volmacht mag altijd weer worden ingetrokken.

Let op: de gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Wanneer vraagt u een schriftelijke volmacht aan?

Bent u al op vakantie als de stempas bij u in de bus valt? Of is er een andere reden waardoor u niet kunt wachten op de ontvangst van uw stempas? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. U kunt het verzoek hiervoor downloaden of opvragen bij de gemeente Middelburg, afdeling Publiekszaken.

Aanvraag schriftelijke volmacht

U hoeft niet te wachten op een stempas om iemand te kunnen machtigen. Er is namelijk geen begintermijn verbonden aan de volmachtaanvraag.

U kunt het verzoek direct online doen, of het formulier downloaden en opsturen.

Let op: de aanvraag voor de Tweede Kamerverkiezingen moet uiterlijk 12 maart 2021 zijn ingediend.

Wat moet u weten?

  • De gemachtigde moet op 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen is dit heel Nederland.
  • Zodra de gemeente het verzoek heeft goedgekeurd ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs
  • Uw verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente zijn ontvangen.
  • De gemachtigde neemt het volmachtbewijs mee naar het stembureau en brengt uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uit (een kopie van uw legitimatiebewijs is bij een schriftelijke volmacht niet nodig).

Let op: een schriftelijk volmachtbewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd. U kunt dan niet meer zelf stemmen.