Wilt u een standplaats innemen op openbare grond? Dan heeft u daar in veel gevallen een standplaatsvergunning voor nodig.

Er zijn verschillende standplaatssoorten.

Tijdelijke commerciële standplaats

Het standplaatsenbeleid van onze gemeente is er op gericht om commerciële handel en diensten zo veel mogelijk in panden te laten plaatsvinden. Ook wil de gemeente de openbare ruimte zoveel mogelijk vrij beschikbaar houden voor 'normaal' gebruik (verkeer, parkeren enzovoort). Voor promotiedoeleinden, voor sampling en voor verkoop van hapjes en drankjes kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Daar is dan wel een vergunning voor nodig.

Tijdelijke niet-commerciële standplaats

U kunt hierbij denken aan een standplaats voor informatie of promotie door politieke partijen of belangenorganisaties of goede doelen. Voor zo’n standplaats is vergunning nodig. U kunt het beste eerst navragen bij de heer P. Maas welke standplaatsdatum (data) en standplaatslocatie(s) mogelijk zijn. Zijn telefoonnummer is 0118 67 53 05, e-mail p.maas@middelburg.nl.

Vaste (permanente) commerciële standplaats

Het standplaatsenbeleid van onze gemeente is er op gericht om commerciële handel en diensten zo veel mogelijk in panden te laten plaatsvinden. Ook wil de gemeente de openbare ruimte zoveel mogelijk vrij beschikbaar houden voor 'normaal' gebruik (verkeer, parkeren enz.). Voor vaste (permanente) commerciële standplaatsen wordt geen vergunning verleend.

Standplaats op warenmarkt

Wilt u een plaats op de (waren)markt innemen, dan heeft u een marktstandplaatsvergunning nodig.

Aanvraag standplaatsvergunning

Een vergunning op grond van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 voor een (tijdelijke) standplaats vraagt u aan via het formulier kleine(re) evenementen-activiteitenvergunning (pdf, 10 kB)link naar pdf bestand.

U kunt het ingevulde formulier sturen aan:

Gemeente Middelburg
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
of aan info@middelburg.nl

Voorwaarden standplaatsvergunning

De gemeente kan de vergunning weigeren als:

  • er op de aangevraagde locatie op het betreffende moment door ander gebruik geen of onvoldoende ruimte voorhanden is;
  • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg of openbare grond;
  • het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg of openbare grond;
  • het beoogde gebruik gevaar of overlast oplevert;
  •  het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
  • het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.

Vragen standplaatsvergunning

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving: de heer P. Maas, telefoonnummer 0118 67 53 05 of via een e-mail naar p.maas@middelburg.nl.