Sociale Cliëntenraad Walcheren

De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) biedt als onafhankelijke commissie hulp, informatie en advies aan cliënten van Orionis Walcheren.

Direct naar de Sociale Cliëntenraad Walcheren

De Sociale Cliëntenraad Walcheren komt op voor de belangen van cliënten van Orionis. Dat zijn: inwoners van Walcheren met een uitkering of voorziening vanuit de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Bbz, niet-uitkeringsgerechtigden, ANW-ers én alle inwoners die in aanmerking komen voor een regeling vanuit het armoedebeleid van de Walcherse gemeenten.