Communicatie beheert de social mediakanalen (X, Facebook, Instagram) en brengt het officiële geluid van de gemeente naar buiten.

Wij zien social media als een aanvulling op de bestaande communicatiemiddelen en niet als vervanging van het persoonlijke contact met de burger. Wij organiseren nog steeds informatieavonden en u kunt nog steeds het stadskantoor binnen lopen als u vragen heeft. Wilt u bezwaar maken? Dan moet u nog steeds de officiële procedure volgen.

Wanneer krijgt u een reactie?

We gebruiken social media als extra nieuwskanaal. Als u ons volgt blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. Via social media kunt u uw mening uiten over bepaalde onderwerpen en u kunt ons uiteraard vragen stellen.

Vraag of opmerking over bestaande informatie

Veel informatie is te vinden op onze website. Als u vragen of opmerkingen heeft over bestaande informatie verwijzen wij u door naar de juiste pagina op de website of naar de verantwoordelijke afdeling.

Overige vragen of opmerkingen

Gaat uw opmerking over informatie die nog nooit is vrijgegeven, dan stemmen wij eerst de reactie af met het college of met de verantwoordelijke afdeling. Pas na afstemming krijgt u een officiële reactie van de gemeente.

Wij reageren alleen overdag tijdens werkdagen. Heeft u bijvoorbeeld 's avonds via social media een vraag aan ons gesteld dan krijgt u de volgende dag zo snel mogelijk antwoord. Alleen tijdens calamiteiten reageren wij ook buiten werktijden. Uiteraard reageren wij op dat moment dan ook alleen op vragen of opmerkingen die gaan over de betreffende calamiteit. Op overige vragen krijgt u de volgende werkdag zo snel mogelijk een antwoord.

Wanneer reageren wij niet?

We doen niet mee aan welles-nietes gesprekken. Die laten we gebeuren, want we kunnen en willen niet overal invloed op hebben.

Reclame en ongepaste opmerkingen

Als u reclame of ongepaste opmerkingen (zoals seksuele, racistische, bedreigende of beledigende opmerkingen) plaatst zullen wij uw bericht verwijderen.