Wilt u een slijtersbedrijf exploiteren in Middelburg? Dan heeft u hiervoor een alcoholwetvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het stadskantoor.

Voorwaarden alcoholwetvergunning voor het slijtersbedrijf

Om in aanmerking te komen voor een alcoholwetvergunning moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en alle andere leidinggevenden (dus bedrijfsleiders en beheerders) zijn minimaal 21 jaar oud;
 • Iedere leidinggevende beschikt over het Diploma Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven of heeft slecht gedrag getoond;
 • Tijdens de openingstijden van de slijterij moet ten minste 1 van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning aanwezig zijn;
 • De inrichting van de slijterij moet voldoen aan de eisen van de Alcoholwet en het Bouwbesluit 2012.
 • In de slijterij mag geen alcoholhoudende drank worden verkocht aan personen onder de 18 jaar;
 • In de slijterij mag geen alcohol worden genuttigd. U mag uw klanten dus ook niet laten niet proeven; 
 • Sterke drank is drank met een alcoholpercentage van ten minste 15 procent. Deze drank mag niet in de winkel worden genuttigd.

Aanvraag alcoholwetvergunning voor het slijtersbedrijf

Het aanvragen van een alcoholwetvergunning doet u aan de balie van het stadskantoor.

U neemt mee:

 • de originele verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • een kopie legitimatiebewijs van alle leidinggevenden, dus ook van de ondernemers;
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;
 • een gedetailleerde tekening van de lokaliteit;
 • (indien van toepassing) een arbeidscontract.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Meer informatie alcoholwetvergunning voor het slijtersbedrijf

Voor meer informatie over de alcoholwetvergunning voor het slijtersbedrijf kunt u contact opnemen met Rian Polderdijk, tel. 0118 67 52 48, of e-mail r.polderdijk@middelburg.nl.

Geldigheidsduur alcoholwetvergunning

Een alcoholwetvergunning heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Er mogen dan geen wijzigingen plaatsvinden in het slijtersbedrijf. Anders moet opnieuw een vergunning worden aangevraagd.