Wilt u een slijtersbedrijf exploiteren? Dan heeft u hiervoor een Drank- en Horecawetvergunning nodig.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Drank- en Horecawetvergunning moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en alle andere leidinggevenden (dus bedrijfsleiders en beheerders) zijn minimaal 21 jaar oud;
 • Iedere leidinggevende beschikt over het Diploma Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven of heeft slecht gedrag getoond;
 • Tijdens de openingstijden van de slijterij moet ten minste 1 van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning aanwezig zijn;
 • De inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet;
 • In de slijterij mag geen alcoholhoudende drank worden verkocht aan personen onder de 18 jaar;
 • In de slijterij mag geen alcohol worden genuttigd. U mag uw klanten dus ook niet laten niet proeven; 
 • Sterke drank is drank met een alcoholpercentage van ten minste 15 procent. Deze drank mag niet in de winkel worden genuttigd.

Geldigheidsduur

Een Drank- en Horecawetvergunning heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Er mogen dan geen wijzigingen plaatsvinden in het slijtersbedrijf. Anders moet opnieuw een vergunning worden aangevraagd.

Aanvraag

Het aanvragen van een slijterijvergunning doet u aan de balie van het stadskantoor.

U neemt mee:

 • de originele verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • een kopie legitimatiebewijs van alle leidinggevenden, dus ook van de ondernemers;
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;
 • een gedetailleerde tekening van de lokaliteit;
 • (indien van toepassing) een arbeidscontract.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Voor meer informatie over de drank- en horecawetgeving voor het slijtersbedrijf kunt u contact opnemen met de gemeente.