Rioolwerkzaamheden Prinsenlaan en Schoutstraat

In 2024/2025 voert de gemeente werkzaamheden uit voor de aanleg van een regenwaterriool en bestratingswerkzaamheden Prinsenlaan en Schoutstraat.

Over het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Prinsenlaan en Schoutstraat wordt inspraak verleend. De inspraaktermijn is zes weken en start op 12 juni 2024.

De planning is om in het 3e en 4e kwartaal van 2024 de werkzaamheden te starten. De werkzaamheden in beide straten duren in totaal ongeveer 4 maanden. Enkele weken voordat de werkzaamheden starten informeren we omwonenden verder over fasering, uit te voeren werkzaamheden, omleidingen, contactpersonen enzovoorts.

De uit te voeren werkzaamheden van de gemeente Middelburg in de Prinsenlaan en Schoutstraat bestaan in hoofdzaak uit:

  • het opbreken van de huidige bestrating;
  • het opbreken van het huidige trottoir;
  • het aanbrengen van een regenwaterriool;
  • het aanbrengen van nieuwe kolkleidingen en kolken;
  • het aanbrengen nieuwe en gebruikte (trottoir)banden;
  • het aanleggen van trottoirs;
  • het aanbrengen van een puinfundering;
  • het straten van de rijbaan met nieuwe gebakken klinkers.