Klachten over stank, ontbreken putdeksel, verstopte kolk of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u melden via het formulier melding openbare ruimte.

Direct melding doen

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het hoofdrioolstelsel. De eigenaar van een woning of bedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud van de rioolaansluiting op dit  stelsel. Klachten over stank, ontbreken putdeksel, verstopte kolk of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u melden via het formulier melding openbare ruimte.

Een verstopping in de huisaansluiting is voor uw eigen rekening. U kunt hiervoor het beste een particulier ontstoppingsbedrijf inschakelen. Als u het zelf wilt doen kunt u een rioolschets opvragen bij de gemeente. Alleen wanneer de verstopping is veroorzaakt door boomwortels van gemeentebomen of wanneer een aansluiting onder de rijbaan is kapot gedrukt door zware verkeerslasten kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld.  

Indien een rioolgemaal op storing staat (rode lampje brand) dan kunt u zelf bellen naar het storingstelefoonnummer van het waterschap Scheldestromen: (088) 24 61 000, of tijdens kantooruren naar de gemeente Middelburg: (0118) 67 53 57.

Brandgangen

De brandgangen en de riolering in de brandgangen worden onderhouden door de eigenaar. Dit zijn privé personen (eigenaren) of de verhuurder. Op bepaalde plekken in Arnemuiden en Sint Laurens zijn brandgangen gemeentelijk eigendom.